Căn cứ, trình tự xây dựng Kế hoạch hoạt động đối ngoại hàng năm của Bộ Công Thương

26/04/2022

Tôi đang tìm hiểu các quy định về hoạt động đối ngoại của Bộ Công Thương. Theo quy định hiện nay thì căn cứ và trình tự xây dựng kế hoạch hoạt động đối ngoại hằng năm của Bộ Công Thương được quy định như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi.

  • Tại Điều 7 và Điều 8 Quyết định 3800/QĐ-BCT năm 2018, quy định căn cứ và trình tự xây dựng Kế hoạch hoạt động đối ngoại hàng năm của Bộ Công Thương như sau:

   Căn cứ xây dựng Kế hoạch:

   Kế hoạch hoạt động đối ngoại hàng năm của Bộ Công Thương được xây dựng trên cơ sở tuân thủ chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, phù hợp với chương trình công tác hàng năm của Chính phủ và chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm của Bộ Công Thương.

   Trình tự xây dựng Kế hoạch hàng năm:

   - Trước ngày 10 tháng 7 hàng năm, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả công tác đối ngoại 6 tháng đầu năm, đề xuất các chương trình hoạt động đối ngoại 6 tháng cuối năm gửi Văn phòng Bộ.

   - Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ căn cứ kế hoạch hoạt động đối ngoại của cơ quan, đơn vị mình, lập kế hoạch dự toán kinh phí cho năm tiếp theo gửi Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp và Văn phòng Bộ để tổng hợp vào ngân sách năm tiếp theo gửi Bộ Tài Chính.

   - Trước ngày 10 tháng 11 hàng năm, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm gửi: (i) báo cáo kết quả công tác đối ngoại trong năm và phương hướng hoạt động đối ngoại của năm tiếp theo (mẫu số 01); (ii) bảng tổng hợp kế hoạch đoàn ra - đoàn vào đã thực hiện trong năm (mẫu số 02); (iii) bảng tổng hợp nhân sự thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý đi công tác nước ngoài trong năm (mẫu số 03); (iv) bảng tổng hợp kế hoạch đoàn ra năm tiếp theo (mẫu số 04); (v) bảng tổng hợp kế hoạch đoàn vào năm tiếp theo (mẫu số 05) để gửi Bộ Ngoại giao tổng hợp, báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

   Trên đây là quy định về căn cứ và trình tự xây dụng kế hoạt hoạt động đối ngoại hằng năm của Bộ Công Thương.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn