Chấp hành quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh

Ngày hỏi:08/10/2019

Việc chấp hành quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh được Nghị định mới quy định như thế nào? Mong nhận được phản hồi từ anh chị.

  • Việc chấp hành quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh được quy định tại Điều 31 Nghị định 75/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 01/12/2019) cụ thể như sau:

   1. Doanh nghiệp vi phạm phải chấp hành quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh và của Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh có hiệu lực pháp luật.

   2. Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật về cạnh tranh khác quy định tại Mục 5 Chương II của Nghị định này phải chấp hành quyết định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm quy định pháp luật về cạnh tranh khác trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt vi phạm quy định pháp luật về cạnh tranh khác.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn