Có cần xin giấy phép tổ chức văn nghệ nội bộ trong công ty không?

Ngày hỏi:13/03/2019

Kính chào Ban biên tập, công ty tôi dự định tổ chức 1 buổi tiệc họp mặt cho các nhân viên tại 1 nhà hàng ở TPHCM, trong buổi đó có mời nghệ sĩ về biểu diễn 1 vài tiết mục. Xin cho hỏi chúng tôi có cần xin giấy phép tổ chức không? Nếu có thì phải liên hệ ở đâu để xin ạ?

  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định 79/2012/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Khoản 7 Điều 1 Nghị định 15/2016/NĐ-CP thì:

   Tổ chức, cá nhân tổ chức cho đoàn nghệ thuật, người Việt Nam biểu diễn nhằm Mục đích phục vụ nội bộ tại trụ sở hoặc biểu diễn tại các cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng ăn uống, giải khát không bán vé, thu tiền xem biểu diễn, không phải đề nghị cấp giấy phép nhưng phải thực hiện các quy định có liên quan tại các Điểm a, b, c, d, đ Khoản 1, các Điểm a, b, g Khoản 2, Điểm a Khoản 3 Điều 7 và các quy định khác tại Nghị định này.

   Căn cứ theo quy định trên thì công ty không phải đề nghị cấp giấy phép nhưng công ty phải thông báo bằng văn bản về nội dung chương trình biểu diễn đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa và Thể thao nơi tổ chức biểu diễn trong thời hạn ít nhất 05 ngày làm việc trước ngày tổ chức và thực hiện các quy định có liên quan sau:

   - Không được phát hành vé quá số ghế hoặc quá sức chứa nơi tổ chức biểu diễn nhằm bảo đảm chất lượng chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp, người mẫu;

   - Bảo đảm âm thanh biểu diễn không vượt quá quy định về tiêu chuẩn mức ồn tối đa cho phép;

   - Bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ theo quy định;

   - Phải có nội quy, quy định niêm yết tại địa điểm;

   - Tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang sau 12 giờ đêm đến 8 giờ sáng phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tại địa phương nơi tổ chức biểu diễn cho phép;

   - Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan;

   - Biên tập các tiết mục biểu diễn phù hợp với lứa tuổi, giới tính khi tổ chức cho trẻ em biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang và phải được sự đồng ý của người giám hộ theo đúng quy định của pháp luật;

   - Chỉ được biểu diễn các bài hát, vở diễn đã được phép phổ biến; trình diễn các bộ sưu tập và thiết kế thời trang theo đúng nội dung giấy phép.

   Ban biên tập thông tin đến Anh/Chị!

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn