Công bố lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu từ ngày 23/06/2023?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 15/05/2023

Xin hỏi: Lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu từ ngày 23/06/2023 la bao nhiêu?- Câu hỏi của chị Tâm (Hà Nội).

  • Công bố lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu từ ngày 23/06/2023?

   Ngày 08/05/2023, Bộ Công thương có ban hành Thông tư 11/2023/TT-BCT quy định về hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu.

   Tại Điều 1 Thông tư 11/2023/TT-BCT có quy định về lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu như sau:

   Lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu năm 2023

   Lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu (mã HS 2401) năm 2023 là 68.414 tấn.

   Như vậy, lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu mã HS 2401 từ ngày 23/06/2023 đến ngày 31/12/2023 là 68.414 tấn.

   Lưu ý: Thông tư 11/2023/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 23/06/2023 đến ngày 31/12/2023.

   Công bố lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu từ ngày 23/06/2023? (Hình từ Internet)

   Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu được phân giao cho đối tượng nào?

   Tại Điều 3 Thông tư 11/2023/TT-BCT có quy định về đối tượng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu như sau:

   Đối tượng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu

   Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu được phân giao cho các thương nhân có giấy phép sản xuất thuốc lá điếu do Bộ Công Thương cấp và có nhu cầu sử dụng thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu cho sản xuất thuốc lá điếu.

   Như vậy, hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu được phân giao cho các thương nhân có giấy phép sản xuất thuốc lá điếu do Bộ Công Thương cấp và có nhu cầu sử dụng thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu cho sản xuất thuốc lá điếu.

   Hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan được tiến hành bao gồm những giấy tờ gì?

   Tại khoản 3 Điều 15 Thông tư 12/2018/TT-BCT có quy định về cấp Giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan như sau:

   Cấp Giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan

   1. Trên cơ sở lượng hạn ngạch thuế quan công bố hàng năm và đăng ký của thương nhân, Bộ Công Thương xem xét cấp Giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan cho thương nhân.

   2. Hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan thực hiện theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 9 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP, cụ thể như sau:

   a) Đơn đăng ký hạn ngạch thuế quan nhập khẩu theo mẫu quy định tại Phụ lục XIII kèm theo Thông tư này: 1 bản chính.

   b) Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 1 bản sao có đóng dấu của thương nhân.

   3. Quy trình cấp Giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP, cụ thể như sau:

   a) Thương nhân nộp 1 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều này trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu có áp dụng) đến Bộ Công Thương (Cục Xuất nhập khẩu), địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

   b) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, đúng quy định hoặc cần bổ sung tài liệu giải trình, trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Bộ Công Thương thông báo để thương nhân hoàn thiện hồ sơ.

   c) Thời hạn giải quyết việc cấp Giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan cho thương nhân là trong vòng 10 ngày làm việc, tính từ thời điểm phân giao theo quy định tại khoản 5 Điều 14 Thông tư này và Bộ Công Thương nhận được bộ hồ sơ đầy đủ, đúng quy định.

   Trường hợp không cấp giấy phép, Bộ Công Thương trả lời thương nhân bằng văn bản và nêu rõ lý do.

   4. Thương nhân có trách nhiệm báo cáo định kỳ hàng quý hoặc đột xuất về tình hình thực hiện nhập khẩu theo yêu cầu của Bộ Công Thương (Cục Xuất nhập khẩu) theo mẫu quy định tại Phụ lục XIV ban hành kèm theo Thông tư này.

   Trước ngày 30 tháng 9 hàng năm, thương nhân có báo cáo (thay cho báo cáo quý III) gửi Bộ Công Thương đánh giá khả năng nhập khẩu cả năm đó, đề nghị điều chỉnh tăng, giảm hạn ngạch nhập khẩu được cấp hoặc báo cáo số lượng hàng hóa không có khả năng nhập khẩu để phân giao cho thương nhân khác.

   Như vậy, thành phần hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan được tiến hành bao gồm những giấy tờ như sau:

   - 1 bản chính: Đơn đăng ký hạn ngạch thuế quan nhập khẩu

   - 1 bản sao có đóng dấu của thương nhân: Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

   Trân trọng!

  - Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  - Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;

  - Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;

  - Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail nhch@lawnet.vn;


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn