Đăng ký thực hiện khuyến mại phải có những nội dung nào?

Ngày hỏi:25/12/2018

Ban biên tập vui lòng cho tôi hỏi: những nội dung nào thương nhân cần đảm bảo để đăng ký thực hiện khuyến mại? Những nội dung này được quy định tại đâu?

(*********@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Theo pháp luật hiện hành có quy định thương nhân thực hiện thủ tục hành chính đăng ký hoạt động khuyến mại và phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận trước khi thực hiện chương trình khuyến mại.

   Tại Khoản 5 Điều 19 Nghị định 81/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, có quy định:

   Nội dung đăng ký thực hiện khuyến mại bao gồm:

   a) Tên thương nhân thực hiện khuyến mại;

   b) Tên chương trình khuyến mại;

   c) Địa bàn thực hiện khuyến mại (các tỉnh, thành phố nơi thương nhân thực hiện khuyến mại);

   d) Hình thức khuyến mại;

   đ) Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại;

   e) Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại (giải thưởng, quà tặng);

   g) Thời gian thực hiện khuyến mại;

   h) Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại);

   i) Cơ cấu giải thưởng và tổng giá trị giải thưởng của chương trình khuyến mại;

   k) Nội dung chi tiết chương trình khuyến mại (thể lệ chương trình khuyến mại);

   l) Trường hợp nhiều thương nhân cùng phối hợp thực hiện chương trình khuyến mại thì nội dung đăng ký phải nêu rõ tên của các thương nhân cùng thực hiện, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể của từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn