Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề định giá bất động sản

Ngày hỏi:12/08/2020

Cho em hỏi em học hệ đại học chính quy chuyên ngành Kinh Tế Tài Nguyên, Trường đại học Kinh tế Quốc Dân. Nếu em tham gia khoá học về thẩm định giá bất động sản thì có được cấp chứng chỉ hành nghề định giá không?

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề định giá bất động sản
   (ảnh minh họa)
  • Theo khoản 4 Điều 80 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 có quy định, kể từ ngày 01/07/2015 chứng chỉ định giá bất động sản không được cấp nữa, những người được cấp Chứng chỉ này trước ngày này sẽ có giá trị pháp lý trong vòng 5 năm kể từ ngày 01/07/2015.

   Theo đó, hiện nay những người muốn hoạt động trong lĩnh vực định giá này phải đảm bảo điều kiện trở thành thẩm định viên về giá theo quy định của pháp luật về giá. Cụ thể, theo Điều 7 Nghị định 89/2013/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn Thẩm định viên về giá như sau:

   - Có năng lực hành vi dân sự.

   - Có phẩm chất đạo đức, liêm khiết, trung thực, khách quan.

   - Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học chuyên ngành vật giá, thẩm định giá và các ngành gồm: Kinh tế, kinh tế - kỹ thuật, kỹ thuật, luật liên quan đến nghiệp vụ thẩm định giá do các tổ chức đào tạo hợp pháp ở Việt Nam hoặc nước ngoài cấp.

   - Có thời gian công tác thực tế theo chuyên ngành đào tạo từ 36 (ba mươi sáu) tháng trở lên tính từ ngày có bằng tốt nghiệp đại học theo chuyên ngành quy định tại Khoản 3 Điều này.

   - Có Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá do cơ quan, tổ chức có chức năng đào tạo chuyên ngành thẩm định giá cấp theo quy định của Bộ Tài chính, trừ các trường hợp sau:

   + Người đã có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học trong nước hoặc nước ngoài về chuyên ngành vật giá, thẩm định giá;

   + Người đã có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ngành kinh tế, kinh tế - kỹ thuật, kỹ thuật, luật liên quan đến nghiệp vụ thẩm định giá và đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành thẩm định giá.

   - Có Thẻ thẩm định viên về giá do Bộ Tài chính cấp.

   Trên đây là thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề, Ban niên tập gửi đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn