Điều kiện về vốn khi kinh doanh dịch vụ mua bán nợ

26/04/2022

Điều kiện về vốn khi kinh doanh dịch vụ mua bán nợ được quy định như thế nào? Xin chào Ban Biên tập. Tôi là Mai Linh, hiện đang làm việc tại Quận 9, Tp.HCM. Tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ, cụ thể là điều kiện về vốn khi kinh doanh dịch vụ mua bán nợ. Nhờ ban biên tập giải đáp giúp tôi: Điều kiện về vốn khi kinh doanh dịch vụ mua bán nợ được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin cảm ơn.      

  • Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 53/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 69/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành thì nội dung này được quy định như sau:

   Tại mọi thời điểm hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ, vốn điều lệ/vốn đầu tư thực góp hạch toán trên bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp phải lớn hơn hoặc bằng mức vốn tối thiểu quy định tại Nghị định số 69/2016/NĐ-CP tương ứng với từng loại hình kinh doanh dịch vụ mua bán nợ.

   Điều 7. Điều kiện đối với doanh nghiệp kinh doanh hoạt động mua bán nợ (Nghị định số 69/2016/NĐ-CP)

   1. Các điều kiện quy định tại Điều 5 Nghị định này.

   2. Có mức vốn điều lệ, vốn đầu tư tối thiểu là 100 tỷ đồng.

   3. Các khoản nợ được mua bán phải có đầy đủ các yếu tố sau đây:

   a) Không có thỏa thuận bằng văn bản về việc không được mua, bán khoản nợ;

   b) Không được sử dụng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự tại thời điểm mua bán nợ, trừ trường hợp có sự đồng ý bằng văn bản của bên nhận bảo đảm về việc bán nợ;

   c) Bên mua nợ và bên nợ không phải là người có liên quan theo quy định của Luật doanh nghiệp.

   4. Việc mua bán nợ phải được lập thành hợp đồng bằng văn bản trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên liên quan, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia mua bán nợ, trong đó quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của bên mua nợ, bên bán nợ.

   5. Doanh nghiệp hoạt động mua bán nợ không được nhận cấp tín dụng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng để mua nợ của khách hàng vay tại chính tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đó hoặc nhận bảo đảm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng để được cấp tín dụng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng khác nhằm mục đích mua nợ của khách hàng vay tại chính tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bảo đảm.

   6. Bên mua nợ, bên bán nợ, bên nợ và các bên liên quan khác phải tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật về quản lý ngoại hối trong trường hợp mua bán nợ hình thành quan hệ cho vay, vay nợ nước ngoài và sử dụng ngoại hối trong giao dịch mua bán nợ.

   Trên đây là nội dung tư vấn về điều kiện về vốn khi kinh doanh dịch vụ mua bán nợ. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Thông tư 53/2017/TT-BTC.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn