Dịp Tết Nguyên đán các rạp chiếu phim phải kết thúc chiếu phim cho trẻ em trước mấy giờ?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 17/01/2023

Cho tôi xin hỏi vào dịp Tết thì các rạp chiếu phim phải kết thúc chiếu phim cho trẻ em trước mấy giờ, có chiếu hơn giờ bình thường không? - Câu hỏi của Thị Ngân (TP. HCM).

  • Dịp Tết Nguyên đán các rạp chiếu phim phải kết thúc chiếu phim cho trẻ em trước mấy giờ?

   Theo Điều 9 Nghị định 131/2022/NĐ-CP quy định về giờ chiếu phim cho trẻ em kết thúc vào dịp Tết Nguyên đán tại các rạp chiếu phim như sau:

   Tỷ lệ suất chiếu phim Việt Nam, khung giờ chiếu phim Việt Nam, thời lượng và khung giờ chiếu phim cho trẻ em trong hệ thống rạp chiếu phim

   1. Phim Việt Nam phải được chiếu trong hệ thống rạp chiếu phim, đặc biệt vào các đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội, đối ngoại theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

   2. Phim Việt Nam được ưu tiên chiếu vào khung thời gian từ 18 đến 22 giờ.

   3. Tỷ lệ suất chiếu phim Việt Nam trong hệ thống rạp chiếu phim được thực hiện theo lộ trình sau:

   a) Giai đoạn 1: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025, bảo đảm đạt ít nhất 15% tổng số suất chiếu trong năm;

   b) Giai đoạn 2: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2026, bảo đảm đạt ít nhất 20% tổng số suất chiếu trong năm.

   4. Giờ chiếu phim cho trẻ em dưới 13 tuổi tại rạp kết thúc trước 22 giờ, cho trẻ em dưới 16 tuổi kết thúc trước 23 giờ.

   Như vậy, dù vào dịp Tết Nguyên đán thì vẫn phải tuân thủ quy định giờ chiếu phim cho trẻ em theo quy định trên. Các rạp chiếu phim phải có giờ chiếu phim cho trẻ em dưới 13 tuổi tại rạp kết thúc trước 22 giờ, cho trẻ em dưới 16 tuổi kết thúc trước 23 giờ.

   Hình từ Internet

   Trẻ em coi phim tại rạp chiếu phim vào dịp Tết Nguyên đán có được giảm giá vé xem phim hay không?

   Căn cứ Điều 10 Nghị định 131/2022/NĐ-CP quy định về trẻ em coi phim tại rạp chiếu phim vào dịp Tết Nguyên đán được giảm giá vé xem phim như sau:

   Miễn, giảm giá vé cho người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng, trẻ em, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các đối tượng khác theo quy định của pháp luật

   1. Người cao tuổi, người có công với cách mạng, trẻ em, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các đối tượng khác theo quy định của pháp luật được giảm ít nhất 20% giá vé xem phim khi trực tiếp sử dụng dịch vụ xem phim tại rạp chiếu phim.

   2. Người khuyết tật đặc biệt nặng được miễn giá vé; người khuyết tật nặng được giảm tối thiểu 50% giá vé xem phim khi trực tiếp sử dụng dịch vụ xem phim tại rạp chiếu phim.

   Như vậy, trẻ em coi phim tại rạp chiếu phim vào dịp Tết Nguyên đán được giảm giá vé xem phim là ít nhất 20% giá vé xem phim khi trực tiếp sử dụng dịch vụ xem phim tại rạp chiếu phim. Mức giảm cụ thể đối với trẻ em dịp Tết Nguyên đán do rạp chiếu phim quyết định.

   Khung giờ phát sóng phim cho trẻ em trên các kênh có phát phim trên kênh truyền hình trong nước được ưu tiên phát trong thời gian nào?

   Tại Điều 11 Nghị định 131/2022/NĐ-CP quy định về khung giờ phát sóng phim ưu tiên cho trẻ em trên các kênh có phát phim trên kênh truyền hình trong nước như sau:

   Tỷ lệ thời lượng phát sóng phim Việt Nam so với phim nước ngoài, khung giờ phát sóng phim Việt Nam, thời lượng và khung giờ phát sóng phim cho trẻ em trên các kênh có phát phim trên kênh truyền hình trong nước

   1. Phim Việt Nam được phát sóng trên các kênh truyền hình trong nước phải được:

   a) Tăng thời lượng chiếu vào các ngày lễ lớn của đất nước, phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội, đối ngoại;

   b) Chiếu theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội, đối ngoại.

   2. Phim Việt Nam được ưu tiên phát sóng vào khung thời gian từ 18 đến 22 giờ.

   3. Thời lượng phát sóng phim Việt Nam trên các kênh truyền hình được thực hiện theo lộ trình sau:

   a) Giai đoạn 1: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025, bảo đảm đạt ít nhất 15% thời lượng phát sóng phim Việt Nam so với tổng thời lượng phát sóng phim trên các kênh truyền hình trong nước, loại trừ dịch vụ truyền hình theo yêu cầu trên không gian mạng của cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động truyền hình;

   b) Giai đoạn 2: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2026, bảo đảm đạt ít nhất 20% thời lượng phát sóng phim Việt Nam so với tổng thời lượng phát sóng phim trên các kênh truyền hình trong nước, loại trừ dịch vụ truyền hình theo yêu cầu trên không gian mạng của cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động truyền hình.

   4. Phim cho trẻ em được ưu tiên phát sóng vào khung thời gian từ 18 đến 22 giờ. Thời lượng phát sóng phim cho trẻ em dưới 16 tuổi đạt ít nhất 5% so với tổng số thời lượng phát sóng phim trên các kênh truyền hình trong nước.

   Căn cứ quy định trên, khung giờ phát sóng phim cho trẻ em trên các kênh có phát phim trên kênh truyền hình trong nước được ưu tiên phát sóng vào khung thời gian từ 18 đến 22 giờ.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn