Doanh nghiệp ép buộc công ty khác thực hiện hành vi hạn chế cạnh tranh sẽ xử phạt như thế nào?

Ngày hỏi:03/10/2019

Theo quy định của Nghị định mới thì việc doanh nghiệp ép buộc công ty khác thực hiện hành vi hạn chế cạnh tranh, cạnh tranh không lành mạnh sẽ xử phạt như thế nào?

  • Theo Điều 25 Nghị định 75/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 01/12/2019) quy định việc xử phạt hành vi ép buộc công ty khác thực hiện hành vi hạn chế cạnh tranh, cạnh tranh không lành mạnh, cụ thể như sau:

   *Phạt tiền:

   => Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

   *Hình thức xử phạt bổ sung:

   - Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề hoặc đình chỉ hoạt động từ 06 tháng đến 12 tháng kể từ ngày quyết định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm quy định pháp luật về cạnh tranh khác có hiệu lực thi hành;

   - Tịch thu tang vật vi phạm, phương tiện được sử dụng để vi phạm;

   - Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc văn bản tương đương.

   *Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc cải chính công khai.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn