FAS là gì?

26/04/2022

FAS là gì?

  • Căn cứ pháp lý: Incoterms 2010

   FAS là (Người bán) giao hàng khi hàng hóa được đặt dọc mạn tàu tại cảng giao hàng do người mua chỉ định.

   Theo điều kiện của FAS thì nghĩa vụ cơ bản của người mua và người bán trong giao dịch thương mại quốc tế như sau:

   1) Nghĩa vụ của người bán hàng bao gồm: cung cấp hàng hóa và các loại giấy tờ cần thiết liên quan đến hàng hóa; lấy giấy phép xuất khẩu đối với hàng hóa và chịu chi phí về việc này; giao hàng dọc mạn tàu tại cảng giao hàng theo tập quán cảng giao hàng trong thời gian đã quy định trong hợp đồng; chịu rủi ro đối với hàng hóa cho tới khi hàng được giao dọc mạn tàu; trả các chi phí về việc kiểm tra hàng để hàng được giao dọc mạn tàu dưới sự định đoạt của người mua; thông báo thích hợp cho người mua hoặc hàng đã được giao theo quy định hoặc về việc con tàu không thể nhận hàng trong thời gian thỏa thuận.

   2) Nghĩa vụ của người mua gồm: thông báo đầy đủ cho người bán về tên tàu, địa điểm xếp hàng và, trong trường hợp cần thiết, thời gian giao hàng đã chọn trong khoảng thời hạn giao hàng thỏa thuận; nhận hàng hóa tại cảng giao hàng (theo tập quán của cảng giao hàng) trong thời gian quy định và trả tiền hàng theo quy định của hợp đồng; lấy giấy phép nhập khẩu và làm mọi thủ tục hải quan để hàng có thể quá cảnh nước thứ ba; ký hợp đồng vận tải để vận chuyển hàng hóa từ cảng giao hàng và chịu mọi chi phí cho dịch vụ này; chịu mọi rủi ro và mất mát hay hư hỏng đối với hàng hóa kể từ khi hàng đã được giao dọc mạn tàu.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn