Hành vi vi phạm về đại diện cho thương nhân bị xử phạt như thế nào?

Ngày hỏi:15/03/2019

Chào Ban tư vấn, việc đại diện cho thương nhân phải làm thành hợp đồng. Nếu thương nhân là pháp nhân, tổ chức …. cử người của mình để đại diện cho chính mình thì áp dụng các quy định của Bộ luật dân sự. Thế khi có hành vi vi phạm về đại diện cho thương nhân bị xử phạt như thế nào?

  • Hành vi vi phạm về đại diện cho thương nhân bị xử phạt như thế nào?
   (ảnh minh họa)
  • Pháp luật có quy định đại diện cho thương nhân là Thương nhân nhận ủy nhiệm của một thương nhân khác để thực hiện một phần hoặc toàn bộ các hoạt động thương mại thuộc phạm vi hoạt động của người đã ủy nhiệm, với danh nghĩa và theo sự chỉ dẫn của người ấy để hưởng thù lao.

   Theo đó, tại Điều 51 Nghị định 185/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, có quy định mức xử phạt về hành vi vi phạm về đại diện cho thương nhân như sau:

   1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi thuê đại diện hoặc làm đại diện cho thương nhân khác không có hợp đồng đại diện theo quy định.

   2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi thuê đại diện hoặc làm đại diện cho thương nhân khác mà không phải là thương nhân theo quy định.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn