Hình thức thông báo hoạt động khuyến mại

Ngày hỏi:25/12/2018

Công ty tôi có thực hiện một số chương trình giảm giá cho toàn bộ nhân viên, qua tìm hiểu thì có biết là phải thông báo hoạt động khuyến mại đến tất cả các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại. Tuy nhiên tôi chưa được rõ là thông báo hoạt động khuyến mại bằng các hình thức nào? Vấn đề này được quy định tại đâu?

(*********@gmail.com)

  • Tại Khoản 3 Điều 17 Nghị định 81/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, có quy định:

   Thương nhân được lựa chọn một trong các cách thức thông báo sau:

   - Nộp 01 hồ sơ thông báo qua đường bưu điện đến các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại;

   - Nộp 01 hồ sơ thông báo trực tiếp tại trụ sở các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại;

   - Nộp 01 hồ sơ thông báo qua thư điện tử kèm chữ ký điện tử hoặc kèm bản scan Thông báo thực hiện khuyến mại có chữ ký và đóng dấu của thương nhân đến địa chỉ thư điện tử đã được các Sở Công Thương công bố;

   - Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do Sở Công Thương cung cấp.

   Bạn có thể tham khảo: Bán hàng giảm giá cho nhân viên có phải làm thủ tục thông báo khuyến mại không? (276927)

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn