Kết hợp trong quản lý khu kinh tế - quốc phòng được quy định như thế nào?

26/04/2022

Ban biên tập cho tôi hỏi, theo quy định về việc kết hợp giữa phát triển kinh tế và quốc phòng thì việc kết hợp trong quản lý khu kinh tế - quốc phòng được quy định như thế nào? Mong sớm nhận phản hồi từ Ban biên tập.

  • Kết hợp trong quản lý khu kinh tế - quốc phòng được quy định như thế nào?
   (ảnh minh họa)
  • Kết hợp trong quản lý khu kinh tế - quốc phòng quy định tại Điều 9 Nghị định 164/2018/NĐ-CP về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng, cụ thể như sau:

   - Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về xây dựng và phát triển khu kinh tế - quốc phòng.

   - Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với bộ, ngành có liên quan giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về xây dựng và phát triển khu kinh tế - quốc phòng; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về xây dựng khu kinh tế - quốc phòng.

   - Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Quốc phòng và bộ, ngành có liên quan thực hiện quản lý nhà nước về xây dựng và phát triển khu kinh tế - quốc phòng trên địa bàn địa phương.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn