Kiểm tra yếu tố hình thành giá được tổ chức thực hiện như thế nào?

26/04/2022

Kiểm tra yếu tố hình thành giá được tổ chức thực hiện như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang là sinh viên năm 3 trường Đại học Kinh tế TP.HCM, tôi sắp làm một đề tài tiểu luận liên quan đến vấn đề kiểm tra yếu tố hình thành giá theo quy định của pháp luật hiện hành về giá, nhưng không phải là dân học Luật nên tôi gặp một chút khó khăn trong quá trình nghiên cứu. Chính vì thế, nên tôi có thắc mắc gửi đến cho các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tổ chức kiểm tra yếu tố hình thành giá được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định chi tiết nội dung này? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi chân thành cảm ơn anh/chị rất nhiều.

Duy Khang (khang***@gmail.com)

  • Tổ chức kiểm tra yếu tố hình thành giá được quy định tại Điều 13 Nghị định 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật giá như sau:

   1. Trường hợp kiểm tra yếu tố hình thành giá, thẩm quyền và trách nhiệm kiểm tra yếu tố hình thành giá thực hiện theo quy định tại Điều 26 và Điều 27 Luật Giá.

   2. Trình tự kiểm tra yếu tố hình thành giá:

   a) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra yếu tố hình thành giá có văn bản yêu cầu kiểm tra yếu tố hình thành giá và gửi đến tổ chức, cá nhân được yêu cầu kiểm tra các yếu tố hình thành giá;

   b) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra yếu tố hình thành giá có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp các tài liệu cần thiết phục vụ kiểm tra yếu tố hình thành giá;

   c) Tiến hành kiểm tra yếu tố hình thành giá;

   d) Thông báo kết luận kiểm tra yếu tố hình thành giá.

   3. Thời hạn kiểm tra các yếu tố hình thành giá:

   a) Thời hạn một lần kiểm tra tối đa là 30 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền ra quyết định kiểm tra các yếu tố hình thành giá. Trường hợp cần thiết phải kéo dài thêm thời gian kiểm tra thì cơ quan có thẩm quyền phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do phải kéo dài cho tổ chức, cá nhân được kiểm tra; thời hạn kiểm tra kéo dài không quá 15 ngày làm việc;

   b) Trong thời hạn tối đa là 15 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra các yếu tố hình thành giá, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm ban hành và gửi văn bản thông báo kết luận kiểm tra đến tổ chức, cá nhân và các cơ quan liên quan.

   4. Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Điều này.

   - Nội dung quy định tại Điều này còn được hướng dẫn bởi Mục 4 Chương II Thông tư 56/2014/TT-BTC

   Trên đây là nội dung tư vấn về việc tổ chức kiểm tra yếu tố hình thành giá. Để có thể hiểu chi tiết hơn về quy định này bạn vui lòng tham khảo thêm tại Nghị định 177/2013/NĐ-CP.

   Trân trọng thông tin đến bạn!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn