Lưu mẫu và xử lý mẫu lưu xăng dầu để kiểm tra được quy định như thế nào?

26/04/2022

Để bảo đảm chất lượng các mẫu xăng dầu, thì việc lưu mẫu và xử lý mẫu lưu xăng dầu của các cơ quan thanh tra, kiểm tra được quy định như thế nào?

Huỳnh Quang (quang****@gmail.com)

  • Tại Mục 3.6 Quyết định 457/QĐ-TĐC năm 2016 về Hướng dẫn lấy mẫu xăng dầu do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành, có quy định lưu mẫu và xử lý mẫu lưu xăng dầu như sau:

   - Lưu mẫu:

   + Cơ quan thanh tra, kiểm tra có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản các mẫu còn lại đến hết thời hạn lưu mẫu đã ghi trên Biên bản lấy mẫu (không ít hơn 30 ngày kể từ ngày lấy mẫu). Mẫu được lưu giữ ở nơi thoáng mát, có mái che và được phòng chống cháy nổ.

   + Trường hợp thời gian vận chuyển mẫu bị kéo dài, cơ quan lấy mẫu có trách nhiệm đảm bảo quá trình lưu giữ, vận chuyển mẫu phải đảm bảo tính toàn vẹn của mẫu, đảm bảo an toàn và cảnh báo về cháy nổ. Thời gian lưu mẫu được kéo dài tương ứng để đảm bảo đủ thời gian xử lý mẫu lưu khi cần thiết.

   - Xử lý mẫu lưu:

   + Hết thời hạn lưu mẫu mà không có khiếu nại, cơ quan kiểm tra, thanh tra xử lý mẫu lưu theo quy định hiện hành.

   + Đối với các trường hợp khác, việc xử lý mẫu lưu được thực hiện theo thỏa thuận giữa đơn vị lấy mẫu và doanh nghiệp.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn