Mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại mà thương nhân thực hiện là bao nhiêu?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 24/11/2022

Mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại mà thương nhân thực hiện là bao nhiêu? Có áp dụng mức giảm giá tối đa với thực phẩm tươi sống không? Hình thức khuyến mại đưa hàng mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền cần đáp ứng điều kiện nào?

Chào anh chị Luật sư. Tôi là người tiêu dùng và thường xuyên đi các siêu thị, trung tâm thương mại nên hay bắt gặp các chương trình khuyến mại đại hạ giá các mặt hàng. Nhưng tôi có thắc mắc là mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là bao nhiêu?

Mong nhận anh chị phản hồi. Tôi cảm ơn.

  • 1. Mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại mà thương nhân thực hiện là bao nhiêu?

   Tại Điều 6 Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại

   1. Giá trị vật chất dùng để khuyến mại cho một đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá của đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại đó trước thời gian khuyến mại, trừ trường hợp khuyến mại bằng các hình thức quy định tại Khoản 8 Điều 92 Luật thương mại, Điều 8, Khoản 2 Điều 9, Điều 12, Điều 13, Điều 14 Nghị định này.
   2. Tổng giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại mà thương nhân thực hiện trong một chương trình khuyến mại không được vượt quá 50% tổng giá trị của hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại, trừ trường hợp khuyến mại bằng hình thức quy định tại Khoản 8 Điều 92 Luật thương mại, Điều 8 và Khoản 2 Điều 9 Nghị định này.
   3. Giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại thuộc một trong các trường hợp sau đây:
   a) Trường hợp thương nhân thực hiện khuyến mại không trực tiếp sản xuất, nhập khẩu hàng hóa hoặc không trực tiếp cung ứng dịch vụ dùng để khuyến mại, giá trị được tính bằng giá thanh toán của thương nhân thực hiện khuyến mại để mua hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại hoặc giá thị trường của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại tại thời điểm công bố;
   b) Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là hàng hóa của thương nhân đó trực tiếp sản xuất, nhập khẩu hoặc cung ứng dịch vụ, giá trị được tính bằng giá thành hoặc giá nhập khẩu của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại.
   4. Trong các trường hợp tổ chức các chương trình khuyến mại tập trung (giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại) thì áp dụng hạn mức tối đa về giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là 100%. Hạn mức tối đa về giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại 100% cũng được áp dụng đối với các hoạt động khuyến mại trong khuôn khổ các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại do Thủ tướng Chính phủ quyết định.
   5. Chương trình khuyến mại tập trung theo quy định tại Khoản 4 Điều này gồm:
   a) Chương trình do cơ quan nhà nước (cấp trung ương và cấp tỉnh) chủ trì tổ chức, trong một khoảng thời gian xác định, theo hình thức giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại nhằm thực hiện các chính sách phát triển kinh tế có mục tiêu của Quốc gia, của địa phương. Nhà nước có chính sách khuyến khích việc tổ chức các chương trình khuyến mại tập trung. Mọi thương nhân đều được quyền tham gia vào các chương trình;
   b) Các đợt khuyến mại vào các dịp lễ, tết theo quy định của pháp luật lao động, gồm:
   - Đợt Tết Âm lịch: 30 ngày ngay trước ngày đầu tiên của năm Âm lịch;
   - Các ngày nghỉ lễ, tết khác. Thời hạn khuyến mại của từng đợt khuyến mại vào các dịp lễ, tết không được vượt quá thời gian nghỉ của các dịp lễ, tết tương ứng theo quy định của pháp luật lao động.

   Tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định như sau:

   1. Mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá hàng hóa, dịch vụ đó ngay trước thời gian khuyến mại.

   Theo đó, mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại mà thương nhân thực hiện khuyến mại sẽ không được vượt quá 50% giá hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại.

   2. Có áp dụng mức khuyến mại giảm giá tối đa với thực phẩm tươi sống không?

   Theo Khoản 3 Điều 7 Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định như sau:

   3. Không áp dụng hạn mức giảm giá tối đa khi thực hiện khuyến mại giảm giá cho:
   a) Hàng hóa dịch vụ khi thực hiện chính sách bình ổn giá của Nhà nước;
   b) Hàng thực phẩm tươi sống;
   c) Hàng hóa, dịch vụ trong trường hợp doanh nghiệp phá sản, giải thể, thay đổi địa điểm, ngành nghề sản xuất, kinh doanh.

   Như vậy, với mặt hàng thực phẩm tươi sống sẽ không được áp dụng hạn mức giảm giá tối đa khi thực hiện khuyến mại giảm giá.

   3. Hình thức khuyến mại đưa hàng mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền cần đáp ứng điều kiện nào?

   Căn cứ Điều 8 Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền, theo đó:

   1. Hàng mẫu đưa cho khách hàng, dịch vụ mẫu cung ứng cho khách hàng dùng thử phải là hàng hóa, dịch vụ được kinh doanh hợp pháp mà thương nhân đang hoặc sẽ bán, cung ứng trên thị trường.
   2. Khi nhận hàng mẫu, dịch vụ mẫu, khách hàng không phải thực hiện bất kỳ nghĩa vụ thanh toán nào.
   3. Thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại theo hình thức đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu phải chịu trách nhiệm về chất lượng của hàng mẫu, dịch vụ mẫu và phải thông báo cho khách hàng đầy đủ thông tin liên quan đến việc sử dụng hàng mẫu, dịch vụ mẫu.

   Theo đó, hình thức khuyến mại đưa hàng mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền phải là hàng hóa, dịch vụ đáp ứng các điều kiện nêu trên.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn