Mức phạt tiền hành vi không cung cấp đủ thông tin theo yêu cầu của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia?

Ngày hỏi:03/10/2019

Doanh nghiệp bị điều tra nhưng không cung cấp đủ thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia sẽ bị phạt tiền bao nhiêu? Theo quy định của Nghị định mới.

  • Theo Khoản 2 Điều 22 Nghị định 75/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 01/12/2019) quy định mức phạt tiền đối với hành vi không cung cấp đủ thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, cụ thể như sau:

   Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với bên bị điều tra, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan về hành vi cung cấp không đầy đủ thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh, Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh.

   Như vậy, doanh nghiệp bị điều tra nhưng không cung cấp đủ thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

   Ngoài ra còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn