Mức phạt vi phạm hợp đồng hợp đồng dân sự và hợp đồng thương mại ?

26/04/2022

Tôi tên Đoàn Công Đoàn, tôi là doanh nhân, tôi muốn hỏi mức phạt tối đa của hợp đồng dân sự và hợp đồng thương mại là bao nhiêu?

Doanchi...@gmail.com

  • Ban biên tập đã nhận được yêu cầu của bạn, chúng tôi xin được phản hồi như sau:

   1.Hợp đồng dân sự

   Trong trường hợp này căn cứ Khoản 2 Điều 418 Bộ luật Dân sự 2015 quy định mức phạt vi phạm hợp đồng do các bên tự thỏa thuận, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

   Theo đó, hợp đồng dân sự nếu có thỏa thuận về phạt vi phạm hợp đồng thì mức phạt sẽ được thỏa thuận dựa trên ý chí của các bên và không giới hạn mức tối đa.

   2. Hợp đồng thương mại

   Căn cứ theo Điều 301 Luật thương mại 2005, mức phạt vi phạm trong hợp đồng thương mại cũng do các bên tự do thỏa thuận, nhưng khác với hợp đồng dân sự, mức phạt vi phạm hợp đồng thương mại không được quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm (trừ trường hợp quy định tại Điều 266 Luật Thương mại 2005).

   Trên đây là thông tin quy định của pháp luật mà vấn đề bạn thắc mắc, theo đó đối với hợp đồng dân sự thì mức phạt tối đã là không giới hạn tùy thuộc vào thảo thuận các bên, còn đôí với hợp đồng thương mại thì mức phạt tối đa là 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm.

   Ban biên tập xin được thông tin đến anh.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn