Nguyên tắc xây dựng, quản lý, thực hiện Chương trình thương hiệu quốc gia

Ngày hỏi:14/10/2019

Theo quy định mới khi xây dựng chương trình thương hiệu quốc gia thì cơ quan nhà nước căn cứ vào những nguyên tắc nào?

  • Nguyên tắc xây dựng, quản lý, thực hiện Chương trình thương hiệu quốc gia
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ vào Điều 2 Quy chế xây dựng, quản lý, thực hiện chương trình thương hiệu quốc gia Ban hành kèm theo Quyết định 30/2019/QĐ-TTg (Có hiệu lực ngày 01/12/2019), quy định nguyên tắc xây dựng, quản lý, thực hiện Chương trình thương hiệu quốc gia như sau:

   - Thúc đẩy phát triển ngoại thương, quảng bá hình ảnh quốc gia, thương hiệu quốc gia Việt Nam thông qua sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam, trên cơ sở thống nhất, đồng bộ với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

   - Bảo đảm nguồn lực để thực hiện phù hợp với mục tiêu và năng lực tổ chức triển khai từ trung ương đến địa phương; phát huy sự chủ động tham gia và đóng góp của cộng đồng xã hội vào quá trình lập kế hoạch và tổ chức thực hiện Chương trình.

   - Bảo đảm công khai, minh bạch trong quản lý, điều hành thực hiện các hoạt động để thực hiện Chương trình.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn