Nguyên tắc xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam

Ngày hỏi:03/03/2020

Liên quan đến việc xét chọn Thương hiệu quốc gia Việt Nam, tôi có một thắc mắc như sau: Việc chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam phải tuân thủ theo nguyên tắc nào? Mong ban biên tập hỗ trợ.

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Theo Điều 8 Thông tư 33/2019/TT-BTC quy định về nguyên tắc xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam như sau:

   - Việc xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam được thực hiện theo phương thức chấm điểm. Thang điểm đánh giá là 1.000. Thang điểm đánh giá được xác định cụ thể đối với từng chỉ số đánh giá trong tiêu chí quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

   - Tổng điểm quy định để một sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam là từ 650 điểm trở lên và điểm mỗi tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 7 đạt từ 60% trở lên.

   Ban biên tập thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT