Nhà nước ta có chính sách gì đối với việc xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử?

Ngày hỏi:09/03/2019

Mọi người hãy giải đáp giúp tôi thắc mắc sau đây: Nhà nước ta có chính sách gì đối với việc xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử? Vấn đề này có được văn bản pháp luật này nói đến hay không? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

  • Xuất bản phẩm điện tử được hiểu là xuất bản phẩm được định dạng số và đọc, nghe, nhìn bằng phương tiện điện tử, bao gồm:

   - Sách in;

   - Tranh, ảnh, bản đồ, áp-phích, tờ rời, tờ gấp;

   - Các loại lịch;

   - Bản ghi âm, ghi hình có nội dung thay sách hoặc minh họa cho sách.

   Theo đó, tại Khoản 5 Điều 7 Luật xuất bản 2012quy định về chính sách của Nhà nước đối với việc xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử như sau:

   - Hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng, hiện đại hóa cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ - kỹ thuật tiên tiến cho nhà xuất bản để xuất bản xuất bản phẩm điện tử;

   - Xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu đặc tả của xuất bản phẩm điện tử nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tím kiếm, truy nhập, quản lý và lưu trữ xuất bản phẩm điện tử.

   Trên đây là nội dung giải đáp về chính sách của Nhà nước đối với việc xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn