Nội dung chương trình thương hiệu quốc gia năm 2020 đến năm 2030

26/04/2022

Chào ban biên tập, tôi nghe nói Thủ tướng mới ban hành quy định về chương trình thương hiệu quốc gia từ năm 2020 - 2030 đúng không? Nếu đúng thì cho hỏi nội dung của chương trình là gì?

  • Căn cứ Quyết định 1320/QĐ-TTg năm 2019 có hiệu lực ngày 01/12/2019 quy định nội dung chương trình thương hiệu quốc gia năm 2020 đến năm 2030 như sau:

   - Nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của thương hiệu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư.

   - Nâng cao năng lực xây dựng, phát triển, quản trị thương hiệu cho doanh nghiệp nhằm đáp ứng tiêu chí của Chương trình.

   - Quảng bá Thương hiệu quốc gia Việt Nam gắn với quảng bá thương hiệu sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

   - Các nội dung nêu tại mục này được xây dựng và thực hiện theo Quy chế xây dựng, quản lý, thực hiện Chương trình.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn