Nội dung cơ sở dữ liệu quốc gia về giá gồm những gì?

26/04/2022

Nội dung cơ sở dữ liệu quốc gia về giá gồm những gì? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang muốn tìm hiểu một số nội dung quy định của pháp luật về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá đối với hàng hóa, dịch vụ để phục vụ cho công việc của mình. Chính vì thế, nên tôi có thắc mắc gửi đến cho các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Nội dung cơ sở dữ liệu quốc gia về giá được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định chi tiết nội dung này? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi chân thành cảm ơn anh/chị rất nhiều.

 Tố Quyên (quyen***@gmail.com)

  • Nội dung cơ sở dữ liệu quốc gia về giá được quy định tại Khoản 1 Điều 25 Nghị định 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật giá (được sửa đổi bởi Khoản 11 Điều 1 Nghị định 149/2016/NĐ-CP) như sau:

   a) Giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá;

   b) Giá hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký giá, kê khai giá;

   c) Giá thị trường hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục báo cáo giá thị trường theo quy định của Bộ Tài chính;

   d) Giá thị trường hàng hóa, dịch vụ cần thiết khác phục vụ công tác dự báo và quản lý nhà nước về giá;

   đ) Các thông tin liên quan đến lĩnh vực thẩm định giá: Doanh nghiệp thẩm định giá, thẩm định viên về giá, thi và quản lý cấp thẻ thẩm định viên về giá, thông tin về giá trị các tài sản được thẩm định và các thông tin khác theo quy định của pháp luật về giá và thẩm định giá;

   e) Văn bản quản lý nhà nước về giá và các báo cáo tổng hợp;

   g) Các thông tin khác phục vụ công tác quản lý giá theo quy định của pháp luật.

   - Nội dung trên còn được hướng dẫn bởi Điều 4 Thông tư 142/2015/TT-BTC

   Trên đây là nội dung tư vấn về nội dung cơ sở dữ liệu quốc gia về giá. Để có thể hiểu chi tiết hơn về quy định này bạn vui lòng tham khảo thêm tại Nghị định 177/2013/NĐ-CP.

   Trân trọng thông tin đến bạn!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn