Nơi nộp tiền phạt khi có hành vi vi phạm quy định pháp luật về cạnh tranh

Ngày hỏi:08/10/2019

Việc nộp tiền phạt khi có hành vi vi phạm quy định pháp luật cạnh tranh được nộp ở đâu? Mong được giải đáp.

  • Căn cứ Điều 32 Nghị định 75/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 01/12/2019) quy định việc nộp tiền phạt khi có hành vi vi phạm quy định pháp luật cạnh tranh, cụ thể như sau:

   => Tổ chức, cá nhân bị phạt tiền theo quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, quyết định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm quy định pháp luật về cạnh tranh khác phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước ghi trong quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, quyết định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm quy định pháp luật về cạnh tranh khác.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn