Quy định về môi giới thương mại

Ngày hỏi:15/03/2019

Chào Ban tư vấn, tôi tên Thái hòa hiện là nhân viên kinh doanh bất động sản, tôi có một số công việc có liên quan đến bên môi giới thương mại, mà tôi thì chưa rõ lắm đến hoạt động này, Nan Ban tư vấn vui lòng hỗ trợ giúp tôi: môi giới thương mại là gì? Hoạt động môi giới thương mại được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Tại Mục 2 Chương 5 Luật thương mại 2005 có quy định về môi giới thương mại như sau:

   Môi giới thương mại là hoạt động thương mại, theo đó một thương nhân làm trung gian (gọi là bên môi giới) cho các bên mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ (gọi là bên được môi giới) trong việc đàm phán, giao kết hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ và được hưởng thù lao theo hợp đồng môi giới.

   Nghĩa vụ của bên môi giới thương mại

   Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên môi giới thương mại có các nghĩa vụ sau đây:

   - Bảo quản các mẫu hàng hoá, tài liệu được giao để thực hiện việc môi giới và phải hoàn trả cho bên được môi giới sau khi hoàn thành việc môi giới;

   - Không được tiết lộ, cung cấp thông tin làm phương hại đến lợi ích của bên được môi giới;3. Chịu trách nhiệm về tư cách pháp lý của các bên được môi giới, nhưng không chịu trách nhiệm về khả năng thanh toán của họ;

   - Không được tham gia thực hiện hợp đồng giữa các bên được môi giới, trừ trường hợp có uỷ quyền của bên được môi giới.

   Nghĩa vụ của bên được môi giới

   Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên được môi giới có các nghĩa vụ sau đây:

   - Cung cấp các thông tin, tài liệu, phương tiện cần thiết liên quan đến hàng hoá, dịch vụ;

   - Trả thù lao môi giới và các chi phí hợp lý khác cho bên môi giới.

   Quyền hưởng thù lao môi giới

   - Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, quyền hưởng thù lao môi giới phát sinh từ thời điểm các bên được môi giới đã ký hợp đồng với nhau.

   - Trường hợp không có thỏa thuận, mức thù lao môi giới được xác định theo quy định tại Điều 86 của Luật này.

   Thanh toán chi phí phát sinh liên quan đến việc môi giới

   Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên được môi giới phải thanh toán các chi phí phát sinh hợp lý liên quan đến việc môi giới, kể cả khi việc môi giới không mang lại kết quả cho bên được môi giới.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn