Quy định về thử nghiệm phân bón

26/04/2022

Cho tôi hỏi theo quy định mới của Chính phủ về quản lý phân bón thì việc thử nghiệm phân bón được quy định thế nào? Nhờ ban biên tập giải đáp.

  • Quy định về thử nghiệm phân bón
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 2 Điều 22 Nghị định 84/2019/NĐ- CP (Có hiệu lực ngày 01/01/2020) quy định việc thử nghiệm phân bón như sau:

   - Việc thử nghiệm chất lượng phân bón phục vụ quản lý nhà nước trong nhập khẩu, sản xuất, lưu thông trên thị trường do phòng thử nghiệm đã được chỉ định thực hiện.

   - Phương pháp thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng phân bón, các yếu tố hạn chế trong phân bón được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Trường hợp chưa được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Cục Bảo vệ thực vật phê duyệt phương pháp thử được áp dụng.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn