Quyền, nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng quyền chọn khi mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hoá

26/04/2022

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng quyền chọn khi mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hoá được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Trường, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động thương mại. Tôi đang có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng quyền chọn khi mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hoá được quy định cụ thể ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

Nguyễn Trường (nguyentruong*****@gmail.com)

  • Theo quy định tại Điều 66 Luật Thương mại 2005 thì quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng quyền chọn khi mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hoá được quy định cụ thể như sau:

   - Bên mua quyền chọn mua hoặc quyền chọn bán phải trả tiền mua quyền chọn để được trở thành bên giữ quyền chọn mua hoặc giữ quyền chọn bán. Số tiền phải trả cho việc mua quyền chọn do các bên thoả thuận.

   - Bên giữ quyền chọn mua có quyền mua nhưng không có nghĩa vụ phải mua hàng hoá đã giao kết trong hợp đồng. Trường hợp bên giữ quyền chọn mua quyết định thực hiện hợp đồng thì bên bán có nghĩa vụ phải bán hàng hoá cho bên giữ quyền chọn mua. Trường hợp bên bán không có hàng hoá để giao thì phải thanh toán cho bên giữ quyền chọn mua một khoản tiền bằng mức chênh lệch giữa giá thoả thuận trong hợp đồng và giá thị trường do Sở giao dịch hàng hoá công bố tại thời điểm hợp đồng được thực hiện.

   - Bên giữ quyền chọn bán có quyền bán nhưng không có nghĩa vụ phải bán hàng hoá đã giao kết trong hợp đồng. Trường hợp bên giữ quyền chọn bán quyết định thực hiện hợp đồng thì bên mua có nghĩa vụ phải mua hàng hoá của bên giữ quyền chọn bán. Trường hợp bên mua không mua hàng thì phải thanh toán cho bên giữ quyền chọn bán một khoản tiền bằng mức chênh lệch giữa giá thị trường do Sở giao dịch hàng hoá công bố tại thời điểm hợp đồng được thực hiện và giá thoả thuận trong hợp đồng.

   - Trường hợp bên giữ quyền chọn mua hoặc giữ quyền chọn bán quyết định không thực hiện hợp đồng trong thời hạn hợp đồng có hiệu lực thì hợp đồng đương nhiên hết hiệu lực.

   Trên đây là nội dung tư vấn về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng quyền chọn khi mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hoá. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Luật Thương mại 2005.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn