Thẩm quyền áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với công chức lực lượng Quản lý thị trường?

26/04/2022

Xin chào Ban biên tập! Anh chị cho tôi hỏi theo quy định mới thì ai có thẩm quyền áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với công chức thực hiện những việc không được làm của công chức lực lượng Quản lý thị trường?

  • Căn cứ pháp lý: Thông tư 18/2019/TT-BCT (có hiệu lực từ 15/11/2019)

   Điều 6. Những việc không được làm trong hoạt động công vụ

   1. Không chấp hành các quy chế, nội quy cơ quan, tự ý nghỉ việc mà không có lý do chính đáng.

   2. Không mặc trang phục Quản lý thị trường và đeo biển hiệu, phù hiệu, cấp hiệu đúng quy định.
   ...

   Điều 7. Các biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa đối với vi phạm pháp luật trong hoạt động công vụ
   ...

   2. Căn cứ mức độ của hành vi vi phạm, người có thẩm quyền của cơ quan Quản lý thị trường khi phát hiện công chức có hành vi quy định tại Điều 6 Thông tư này phải tiến hành một hoặc nhiều biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa sau:

   b) Phê bình tại cuộc họp;

   c) Đình chỉ thực hiện hoạt động công vụ được giao có liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật hoặc dấu hiệu vi phạm pháp luật;

   d) Phân công nhiệm vụ khác trong nội bộ cơ quan Quản lý thị trường;
   ...

   Điều 8. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa đối với vi phạm pháp luật trong hoạt động công vụ

   1. Người có thẩm quyền áp dụng các biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa quy định từ điểm a đến điểm d khoản 2 Điều 7 Thông tư này bao gồm:

   a) Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường (sau đây gọi tắt là Tổng cục trưởng);

   b) Cục trưởng Cục Quản lý thị trường và tương đương (sau đây gọi tắt là Cục trưởng);

   c) Đội trưởng Đội Quản lý thị trường và tương đương (sau đây gọi tắt là Đội trưởng).

   => Như vậy, Tổng cục trưởng, Cục trưởng, Đội trưởng Quản lý thị trường có thẩm quyền áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với công chức của lực lượng Quản lý thị trường.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn