Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND huyện trong hoạt động buôn bán hàng giả

26/04/2022

Xin hỏi về thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND huyện trong hoạt động buôn bán hàng giả như thế nào?

  • Căn cứ Khoản 2 Điều 81 Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định như sau:

   2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền:

   a) Phạt cảnh cáo;

   b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 100.000.000 đồng đối với tổ chức;

   c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

   d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

   đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm b, c, đ, e, g, h, i và k khoản 3 Điều 4 của Nghị định này.

   Trên đây là quy định về thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về hoạt động buôn bán hàng giả theo quy định pháp luật.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn