Thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phổ biến phim

Ngày hỏi:12/10/2018

Công ty chúng tôi lần đầu sản xuất phim và hiện giờ phim đã cơ bản hoàn thành. Công ty chúng tôi muốn xin giấy phép phổ biến phim để phát hành phim ra với công chúng. Vậy công ty tôi phải chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phổ biến phim bao gồm các loại giấy tờ nào theo quy định của pháp luật.

  • Thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phổ biến phim
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định của pháp luật hiện hành thì phổ biến phim là việc đưa phim đến công chúng thông qua chiếu phim, phát sóng trên truyền hình, đưa lên mạng Internet và phương tiện nghe nhìn khác.

   Trong đó, việc phổ biến phim trên Internet, khai thác phim từ vệ tinh để phổ biến phải thực hiện theo quy định của Luật Điện ảnh 2006 (sửa đổi 2009) và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

   Theo quy định tại Khoản 1 Điều 37 Luật Điện ảnh 2006 thì các phim Việt Nam do cơ sở sản xuất phim sản xuất, phim nhập khẩu chỉ được phát hành, phổ biến khi đã có giấy phép phổ biến phim của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh.

   Các cơ sở sản xuất phim sản xuất, phim nhập khẩu có nhu cầu có giấy phép phổ biến phim thì phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phổ biến phim với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh.

   Theo đó, theo quy định tại Khoản 2 Điều 37 Luật Điện ảnh 2006 thì hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phổ biến phim bao gồm:

   - Đơn đề nghị cấp giấy phép;

   - Giấy chứng nhận bản quyền phim.

   Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và phim trình duyệt, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh có trách nhiệm cấp giấy phép; trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản nêu rõ lý do.

   Phim do đài truyền hình, đài phát thanh - truyền hình sản xuất và nhập khẩu đã có quyết định phát sóng trên đài truyền hình, đài phát thanh - truyền hình được phổ biến trên phạm vi cả nước.

   Thẩm quyền cấp giấy phép phổ biến phim:

   - Bộ Văn hóa - Thông tin cấp giấy phép phổ biến phim đối với phim sản xuất và nhập khẩu của cơ sở điện ảnh thuộc trung ương, cơ sở điện ảnh thuộc địa phương và cơ sở điện ảnh tư nhân trong phạm vi cả nước, trừ trường hợp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh được Chính phủ giao cấp giấy phép phổ biến phim;

   - Chính phủ căn cứ vào số lượng phim sản xuất và nhập khẩu của các cơ sở điện ảnh thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quản lý mà quyết định phân cấp cho Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đó cấp giấy phép phổ biến phim đối với phim sản xuất và nhập khẩu thuộc cơ sở sản xuất phim của địa phương mình, cơ sở điện ảnh tư nhân đóng trên địa bàn và phim xuất khẩu do đài truyền hình, đài phát thanh - truyền hình được cấp giấy phép hoạt động báo chí sản xuất đã có quyết định phát sóng;

   - Người đứng đầu đài truyền hình, đài phát thanh - truyền hình quyết định và chịu trách nhiệm việc phát sóng phim trên đài truyền hình của mình.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn