Thời gian kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải quan tối đa là bao lâu?

Ngày hỏi:15/10/2018

Tôi được biết cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể quyết định kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải quan trong một thời hạn nhất định. Vậy cho tôi hỏi, theo quy định hiện hành thì thời gian kiểm tra sau thông quan tối đa là bao lâu?

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Thời gian kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải quan tối đa là bao lâu?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định của pháp luật hiện hành thì kiểm tra sau thông quan là hoạt động kiểm tra của cơ quan hải quan đối với hồ sơ hải quan, sổ kế toán, chứng từ kế toán và các chứng từ khác, tài liệu, dữ liệu có liên quan đến hàng hóa; kiểm tra thực tế hàng hóa trong trường hợp cần thiết và còn điều kiện sau khi hàng hóa đã được thông quan.

   Việc kiểm tra sau thông quan nhằm đánh giá tính chính xác, trung thực nội dung các chứng từ, hồ sơ mà người khai hải quan đã khai, nộp, xuất trình với cơ quan hải quan; đánh giá việc tuân thủ pháp luật hải quan và các quy định khác của pháp luật liên quan đến quản lý xuất khẩu, nhập khẩu của người khai hải quan.

   Pháp luật đồng thời quy định việc kiểm tra sau thông quan được thực hiện tại trụ sở cơ quan hải quan, trụ sở người khai hải quan.

   Trong đó, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan, Cục trưởng Cục Hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải quan trong thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

   Theo quy định tại Khoản 2 Điều 80 Luật Hải quan 2014 thì thời gian kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải quan được quy định cụ thể như sau:

   - Thời hạn kiểm tra sau thông quan được xác định trong quyết định kiểm tra, nhưng tối đa là 10 ngày làm việc. Thời gian kiểm tra được tính từ ngày bắt đầu tiến hành kiểm tra; trường hợp phạm vi kiểm tra lớn, nội dung phức tạp thì người đã ký quyết định kiểm tra có thể gia hạn một lần không quá 10 ngày làm việc;

   - Quyết định kiểm tra sau thông quan phải gửi cho người khai hải quan trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ký và chậm nhất là 05 ngày làm việc trước ngày tiến hành kiểm tra, trừ trường hợp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan và quy định khác của pháp luật liên quan đến quản lý xuất khẩu, nhập khẩu (trường hợp này được quy định tại Khoản 1 Điều 78 Luật hải quan 2014.

   Như vậy, căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì có thể xác định thời hạn kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải quan tối đa là 20 ngày (kể cả thời hạn gia hạn).

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn