Thông báo thay đổi nội dung chương trình khuyến mại vào thời điểm nào?

Ngày hỏi:22/08/2018

Công ty chúng tôi thường tổ chức các đợt khuyến mại thường niên để tri ân khách hàng đồng thời quảng bá thương hiệu công ty. Chúng tôi không biết sau khi chúng tôi thực hiện việc thông báo chương trình khuyến mại cho cơ quan có thẩm quyền nếu có sự thay đổi thì chúng tôi phải thông báo việc thay đổi, bổ sung chương trình khi nào thì đúng quy định? Nhờ Ngân hàng Pháp luật tư vấn giúp.

Mai Thị Thành (Công ty TNHH MTV***)

  • Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 81/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại thì việc sửa đổi, bổ sung chương trình khuyến mại đã được thông báo được thực hiện như sau:

   1. Trường hợp sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đã được thông báo đến Sở Công Thương trước đó, thương nhân trước khi sửa đổi, bổ sung phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đến Sở Công Thương nơi đã thông báo thực hiện khuyến mại. Hồ sơ thông báo gồm 01 văn bản thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại thực hiện theo Mẫu số 06 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

   2. Thương nhân được lựa chọn một trong các cách thức thông báo sau:

   a) Nộp 01 hồ sơ qua đường bưu điện đến các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại;

   b) Nộp 01 hồ sơ trực tiếp tại trụ sở các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại;

   c) Nộp 01 hồ sơ qua thư điện tử kèm chữ ký điện tử hoặc kèm bản scan Thông báo thực hiện khuyến mại có chữ ký và đóng dấu của thương nhân đến địa chỉ thư điện tử đã được các Sở Công Thương công bố;

   d) Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do Sở Công Thương cung cấp.

   3. Việc sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại phải đảm bảo không ảnh hưởng đến quyền lợi của các khách hàng đã tham gia chương trình trước khi chương trình được sửa đổi, bổ sung nội dung.

   Quy định trên không giới hạn thời gian cụ thể để thực hiện việc thông báo thay đổi, bổ sung chương trình khuyến mại và như bạn thấy tại Khoản 3 điều này có đề cập đến việc thay đổi không được ảnh hưởng đến quyền lợi của những khách hàng đã tham gia chương trình khuyến mại trước khi thay đổi chương trình, nghĩa là ngay cả khi chương trình đã được tiến hành trên thực tế, bạn vẫn có thể thực hiện việc thông báo thay đổi, bổ sung.

   Nên theo quan điểm của chúng tôi thì, kể từ thời điểm thay đổi nội dung chương trình khuyến mại, công ty có thể linh động thực hiện việc thông báo bất kỳ lúc nào, tuy nhiên việc thông báo này cũng nên tiến hành trước khi chương trình khuyến mại kết thúc.


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn