Thương nhân kinh doanh Siêu thị hoặc Trung tâm thương mại là ai?

Ngày hỏi:11/03/2019

Thương nhân kinh doanh Siêu thị hoặc Trung tâm thương mại là ai? Đây là nội dung thắc mắc Ban biên tập nhận được từ email của chị Xuân Lan (***@gmail.com)

  • Theo quy định tại Khoản 5 Điều 2 Quyết định 1371/2004/QĐ-BTM về Quy chế Siêu thị, Trung tâm thương mại do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành thì:

    Thương nhân kinh doanh Siêu thị hoặc Trung tâm thương mại là thương nhân tổ chức quản lý, điều hành hoạt động của siêu thị hoặc Trung tâm thương mại.

    Trên đây là nội dung quy định về thương nhân kinh doanh Siêu thị hoặc Trung tâm thương mại. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 1371/2004/QĐ-BTM.

    Trân trọng!


Căn cứ pháp lý của tình huống
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn