Tình tiết giảm nhẹ khi kỷ luật công chức Quản lý thị trường

26/04/2022

Tôi là công chức Quản lý thị trường. Vừa qua tôi có vi phạm quy định nhưng có chủ động báo cáo lại cho cấp trên. Vậy theo quy định mới thì tôi có được giảm nhẹ khi kỷ luật không?

  • Tình tiết giảm nhẹ khi kỷ luật công chức Quản lý thị trường được quy định tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư 18/2019/TT-BCT (có hiệu lực từ 15/11/2019), cụ thể bao gồm:

   a) Vô ý vi phạm và năm liền trước đó đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;

   b) Chủ động báo cáo vi phạm pháp luật của mình trước khi bị phát hiện;

   c) Tự giác nộp lại tài sản hoặc lợi ích vật chất có được do vi phạm pháp luật trong hoạt động công vụ; chủ động bồi thường và tích cực khắc phục hoặc hạn chế thiệt hại do vi phạm pháp luật của mình trong hoạt động công vụ gây ra;

   d) Đã có đơn xin từ chức và được cấp có thẩm quyền chấp nhận;

   đ) Các tình tiết giảm nhẹ khác theo quy định của pháp luật.

   => Bạn được áp dụng tình tiết giảm nhẹ khi bị xử lý kỷ luật bạn nhé.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn