Tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ trưởng Bộ Công Thương

26/04/2022

Theo tôi được biết hoạt động đối ngoại của Bộ Công Thương nhăm tăng cường sự phát triển, giao lưu hợp tác kinh tế với nước ngoài giúp kinh tế phát triển. Anh chị cho tôi hỏi việc tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ trưởng Bộ Công Thương được quy định như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi.

  • Tại Điều 17 Quy chế Quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Bộ Công Thương ban hành kèm theo Quyết định 3800/QĐ-BCT năm 2018, quy định tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ trưởng Bộ Công Thương như sau:

   1. Các hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ trưởng bao gồm: các hội nghị, hội thảo quốc tế không nằm trong quy định tại Điều 16 khoản 1 của Quy chế này.

   2. Đơn vị chủ trì tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền quản lý của của Bộ trưởng có trách nhiệm:

   - Xây dựng đề án tổ chức và lấy ý kiến góp ý của các đơn vị liên quan (trong trường hợp hội nghị hội thảo cần có sự phối hợp của từ hai đơn vị trở lên);

   - Tổng hợp các ý kiến góp ý và trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt kế hoạch tổ chức;

   - Dự thảo Quyết định tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành;

   - Chuẩn bị và chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung các tài liệu, báo cáo tham luận, các tư liệu, thông tin tại hội nghị, hội thảo, cũng như nội dung các ấn phẩm phát hành trong quá trình tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế;

   - Thực hiện các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, các quy định về thông tin tuyên truyền về hội nghị, hội thảo;

   - Hoàn thiện thủ tục và chuẩn bị nội bộ của phía Việt Nam;

   - Thông báo cho Văn phòng Bộ để phối hợp xử lý hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý kịp thời trong trường hợp hội nghị, hội thảo có những diễn biến phức tạp;

   - Thực hiện chi tiêu, thanh quyết toán tài chính theo quy định của pháp luật;

   - Gửi báo cáo bằng văn bản tới các cơ quan có thẩm quyền theo quy định hiện hành (theo mẫu quy định tại Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam) và sao gửi Văn phòng Bộ để tổng hợp, theo dõi chung trong thời hạn không quá 10 ngày, kể từ ngày kết thúc hội nghị, hội thảo (mẫu 06).

   - Thực hiện các công việc cần thiết khác để tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo đúng pháp luật, phù hợp với nội dung, chương trình đã được phê duyệt.

   3. Văn phòng Bộ có trách nhiệm:

   - Phối hợp với đơn vị chủ trì hội nghị, hội thảo tiến hành thủ tục nhập, xuất cảnh cho chuyên gia nước ngoài (nếu có);

   - Phối hợp với đơn vị chủ trì giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo Bộ trưởng quyết định các vấn đề vướng mắc phát sinh trong thời gian tổ chức hội nghị, hội thảo.

   4. Trường hợp kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế được lấy từ nguồn hỗ trợ phát triển chính thức hoặc viện trợ phi chính phủ nước ngoài mà chưa làm thủ tục tiếp nhận viện trợ, trước khi trình Lãnh đạo Bộ cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế, đơn vị chủ trì phải hoàn thành thủ tục xin tiếp nhận viện trợ theo quy định của pháp luật hiện hành.

   Trên đây là quy định về việc tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn