Tổ thanh toán tài sản là gì?

26/04/2022

Tổ thanh toán tài sản là gì?

    • Tổ thanh toán tài sản là Một tổ chức được thành lập để phục vụ việc thi hành quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp. Thành phần tổ thanh toán tài sản bao gồm: chấp hành viên, cán bộ phòng thi hành án thuộc sở tư pháp, đại diện các cơ quan tài chính, ngân hàng cùng cấp, đại diện chủ nợ, đại diện công đoàn hoặc đại diện người lao động nơi chưa có tổ chức công đoàn, đại diện doanh nghiệp bị phá sản. Tổ thanh toán tài sản do chấp hành viên làm tổ trưởng. Tổ thanh toán tài sản có thẩm quyền sau đây: nhận bàn giao tài sản và giấy tờ, tài liệu có liên quan từ tổ quản lý tài sản, thu hồi và quản lý tài sản, giấy tờ, sổ sách kế toán và con dấu của doanh nghiệp phá sản, phát hiện và yêu cầu chấp hành viên cho thu hồi lại những tài sản của doanh nghiệp đã bán hoặc chuyển giao bất hợp pháp, tổ chức việc bán đấu giá các tài sản của doanh nghiệp theo quyết định của chấp hành viên, gửi các khoản tiền thu được của doanh nghiệp vào tài khoản mới tại ngân hàng, thực hiện việc thanh toán theo quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp của thẩm phán.

    Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

    Căn cứ pháp lý của tình huống
    THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn