Trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

26/04/2022

Tôi đang tìm hiều về hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định mới, cho tôi hỏi Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm gì trong hoạt động này? Xin cảm ơn!

  • Căn cứ Điều 26 Nghị định 10/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 01/4/2020) quy định trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô như sau:

   - Chủ trì thẩm định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo quy định của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

   - Chủ trì thực hiện hoạt động kiểm định taxi mét. Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính đối với các tổ chức kiểm định và sử dụng taxi mét theo quy định của pháp luật.

   - Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát hành trình.

   - Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Thông tin và Truyền thông quy định và hướng dẫn về phần mềm quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ công trực tuyến.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn!

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn