Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

26/04/2022

Được biết có quy định mới về hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, cho tôi hỏi theo quy định này thì Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm gì? Xin cảm ơn!

  • Căn cứ Điều 29 Nghị định 10/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 01/4/2020) quy định trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô như sau:

   - Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện pháp luật lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi của người lao động trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

   - Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ, chính sách đối với người khuyết tật, người cao tuổi và các đối tượng chính sách khi sử dụng các dịch vụ vận tải bằng xe ô tô.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn!

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn