Trường hợp không được chuyển tiền về Việt Nam để kinh doanh hàng hóa

26/04/2022

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Ngô Tiến Dũng (tỉnh Bắc Giang), đại diện Công ty TNHH Kinh doanh vàng SDM, phản ánh: Công ty SDM đăng ký ngành nghề kinh doanh vàng và đại lý mua, bán hàng hóa. Thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/1/2006 của Chính phủ, vừa qua Công ty đã ký hợp đồng đại lý mua, bán vàng tại Việt Nam với Công ty Singapore. Căn cứ Hợp đồng đại lý, Công ty Singapore đã chuyển tiền mua hàng vào tài khoản của Công ty SDM tại Ngân hàng Standard Chartered. Công ty SDM đã mua vàng tại Việt Nam và thực hiện bán vàng cho khách hàng tại Hà Nội. Công ty SDM đã đăng ký với Chi cục Thuế để nộp hộ thuế phát sinh tại Việt Nam cho Công ty Singapore. Sau khi trừ các khoản chi phí hoa hồng đại lý, thuế thu nhập phát sinh tạm tính, Công ty SDM đã thực hiện Lệnh chuyển tiền cho Công ty Singapore qua Ngân hàng Standard Chartered, nhưng bị Ngân hàng từ chối.

  • Căn cứ theo khoản 1, Điều 1, Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23/1/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mạivề hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và hoạt động đại lý mua, bán gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài thì Nghị định này quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế, bao gồm xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu; các hoạt động ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu, đại lý mua bán, gia công và quá cảnh hàng hóa.

   Như vậy, Nghị định nêu trên điều chỉnh hoạt động thương nhân Việt Nam làm đại lý cho thương nhân nước ngoài trong trường hợp mua, bán xuất nhập khẩu hàng hóa.

   Việc Công ty TNHH Kinh doanh vàng SDM làm đại lý cho Công ty SDM Investment group PTE LTD mua và bán vàng miếng SJC 24K, là loại hàng hóa kinh doanh có điều kiện được quy định tại Nghị định174/1999/NĐ-CP ngày 9/12/1999 và Nghị định 64/2003/NĐ-CP ngày 11/6/2003 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng tại Việt Nam, vì vậy không chịu sự điều chỉnh của Nghị định 12/2006/NĐ-CP.

   Hơn nữa, tại khoản 1, Điều 21, Mục I, Chương V, Nghị định 12/2006/NĐ-CP có quy định: "Thương nhân được làm đại lý mua, bán các loại hàng hoá cho thương nhân nước ngoài, trừ hàng hóa thuộc Danh mục cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, hàng hóa thuộc Danh mục cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu. Đối với hàng hoá thuộc Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, thương nhân chỉ được ký hợp đồng đại lý sau khi được Bộ Thương mại cấp phép".

   Trường hợp chuyển tiền về Việt Nam của Công ty SDM Investment group PTE LTD thông qua Công ty TNHH Kinh doanh vàng SDM theo hợp đồng đại lý mua bán ngày 19/9/2011 giữa một bên là Công ty SDM Investment group PTE LTD đại diện là ông Chu Sun Hoi Roger với Công ty TNHH Kinh doanh vàng SDM thực chất là chuyển tiền về Việt Nam đầu tư.

   Vì vậy, Công ty phải thực hiện theo các quy định hiện hành tại luật đầu tư nước ngoài. Quy định hiện hành về quản lý ngoại hối không cho phép thương nhân nước ngoài chuyển tiền về Việt Nam thông qua tài khoản của doanh nghiệp Việt Nam để kinh doanh mua bán hàng hóa tại Việt Nam.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn