Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm gì trong quản lý thức ăn chăn nuôi?

26/04/2022

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm gì trong quản lý thức ăn chăn nuôi? Và được quy định cụ thể ở đâu? Xin chào Ban biên tập, tôi tên là Trần Thanh An (email: an***@gmail.com, 25 tuổi). Hiện tôi đang làm việc ở Ủy ban nhân dân tỉnh X. Tôi thắc mắc: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm trong quản lý thức ăn chăn nuôi hay không? Xin Ban biên tập tư vấn giúp, chân thành cảm ơn.

  • Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quản lý thức ăn chăn nuôi đã được quy định cụ thể tại Khoản 4 Điều 15 Nghị định 08/2010/NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi.

   Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:

   a. Xây dựng kế hoạch phát triển và sử dụng thức ăn chăn nuôi tại địa phương;

   b. Chỉ đạo hướng dẫn sử dụng thức ăn chăn nuôi có hiệu quả, không gây ô nhiễm môi trường;

   c. Ban hành các chính sách khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn nâng cao chất lượng, nâng cao khả năng cạnh tranh của thức ăn chăn nuôi. Chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương xây dựng và thực hiện chương trình nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh thức ăn chăn nuôi của địa phương;

   d. Tuyên truyền, phổ biến và tổ chức hướng dẫn pháp luật, cung cấp thông tin về chất lượng thức ăn chăn nuôi cho tổ chức, cá nhân sản xuất, điều kiện và người tiêu dùng;

   đ. Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, thanh tra, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi trên địa bàn.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quản lý thức ăn chăn nuôi. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Nghị định 08/2010/NĐ-CP.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn