Văn phòng, trang thiết bị của Tổ chức cấp C/O ưu đãi

Ngày hỏi:11/02/2017

Bạn đọc Nguyễn Phương Anh hỏi: Văn phòng, trang thiết bị của Tổ chức cấp C/O ưu đãi được quy định như thế nào? Tôi hiện đang làm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Gần đây do một số công việc liên quan mà chúng tôi thường xuyên tiếp xúc với C/O, đặc biệt là C/O ưu đãi, tuy nhiên tôi lại không rõ lắm về một số vấn đề pháp lý liên quan. Tôi gửi câu hỏi này tới Ban biên tập Thư Ký Luật, mong sớm nhận được phản hồi. Tôi cảm ơn!

  • Văn phòng, trang thiết bị của Tổ chức cấp C/O ưu đãi được quy định tại Điều 20 Thông tư 06/2011/TT-BCT về quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi do Bộ Công thương ban hành, theo đó:

   Điều 20. Văn phòng, trang thiết bị của Tổ chức cấp C/O

   1. Văn phòng của Tổ chức cấp C/O được thiết kế thành khu vực riêng cho cán bộ làm việc và chỗ ngồi chờ cho người đề nghị cấp C/O.

   2. Tổ chức cấp C/O phải có trang bị máy vi tính có kết nối mạng Internet, kết nối hệ thống eCOSys, trong đó có trang bị ít nhất một máy vi tính để thương nhân có thể nhập tại chỗ các dữ liệu theo yêu cầu qua hệ thống eCOSys tại trang thông tin điện tử www.ecosys.gov.vn trên cơ sở các thông tin xác thực, sẵn có trên hồ sơ đề nghị cấp C/O.

   3. Hồ sơ thương nhân, hồ sơ đề nghị cấp C/O phải được lưu trữ theo năm, tháng. Việc lưu trữ này cần đảm bảo khoa học, rõ ràng, tạo thuận lợi cho công tác kiểm tra sau này.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về Văn phòng, trang thiết bị của Tổ chức cấp C/O ưu đãi, được quy định tại Thông tư 06/2011/TT-BCT. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn