Vào dịp Tết Nguyên đán, phim Việt Nam được ưu tiên chiếu vào khung thời gian nào trong hệ thống rạp chiếu phim?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 17/01/2023

Tôi có thắc mắc là vào dịp Tết Nguyên đán, phim Việt Nam được ưu tiên chiếu trên hệ thống rạp chiếu phim đúng không? Nếu đúng thì khung giờ nào? - Câu hỏi của Thanh Hồng (Bình Dương).

  • Phim Việt Nam được ưu tiên chiếu vào khung thời gian nào trong hệ thống rạp chiếu phim vào dịp Tết Nguyên đán?

   Tại Điều 9 Nghị định 131/2022/NĐ-CP quy định về khung thời gian ưu tiên chiếu phim Việt Nam vào dịp Tết Nguyên đán như sau:

   Tỷ lệ suất chiếu phim Việt Nam, khung giờ chiếu phim Việt Nam, thời lượng và khung giờ chiếu phim cho trẻ em trong hệ thống rạp chiếu phim

   1. Phim Việt Nam phải được chiếu trong hệ thống rạp chiếu phim, đặc biệt vào các đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội, đối ngoại theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

   2. Phim Việt Nam được ưu tiên chiếu vào khung thời gian từ 18 đến 22 giờ.

   3. Tỷ lệ suất chiếu phim Việt Nam trong hệ thống rạp chiếu phim được thực hiện theo lộ trình sau:

   a) Giai đoạn 1: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025, bảo đảm đạt ít nhất 15% tổng số suất chiếu trong năm;

   b) Giai đoạn 2: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2026, bảo đảm đạt ít nhất 20% tổng số suất chiếu trong năm.

   4. Giờ chiếu phim cho trẻ em dưới 13 tuổi tại rạp kết thúc trước 22 giờ, cho trẻ em dưới 16 tuổi kết thúc trước 23 giờ.

   Căn cứ quy định trên, phim Việt Nam được ưu tiên chiếu vào khung thời gian từ 18 đến 22 giờ trong hệ thống rạp chiếu phim vào dịp Tết Nguyên đán.

   (Hình từ Internet)

   Vào dịp Tết Nguyên đán, thời lượng chiếu phim Việt Nam được phát sóng trên các kênh truyền hình được tăng đúng không?

   Căn cứ khoản 1 Điều 11 Nghị định 131/2022/NĐ-CP quy định như sau:

   Tỷ lệ thời lượng phát sóng phim Việt Nam so với phim nước ngoài, khung giờ phát sóng phim Việt Nam, thời lượng và khung giờ phát sóng phim cho trẻ em trên các kênh có phát phim trên kênh truyền hình trong nước

   1. Phim Việt Nam được phát sóng trên các kênh truyền hình trong nước phải được:

   a) Tăng thời lượng chiếu vào các ngày lễ lớn của đất nước, phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội, đối ngoại;

   b) Chiếu theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội, đối ngoại.

   2. Phim Việt Nam được ưu tiên phát sóng vào khung thời gian từ 18 đến 22 giờ.

   3. Thời lượng phát sóng phim Việt Nam trên các kênh truyền hình được thực hiện theo lộ trình sau:

   a) Giai đoạn 1: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025, bảo đảm đạt ít nhất 15% thời lượng phát sóng phim Việt Nam so với tổng thời lượng phát sóng phim trên các kênh truyền hình trong nước, loại trừ dịch vụ truyền hình theo yêu cầu trên không gian mạng của cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động truyền hình;

   b) Giai đoạn 2: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2026, bảo đảm đạt ít nhất 20% thời lượng phát sóng phim Việt Nam so với tổng thời lượng phát sóng phim trên các kênh truyền hình trong nước, loại trừ dịch vụ truyền hình theo yêu cầu trên không gian mạng của cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động truyền hình.

   4. Phim cho trẻ em được ưu tiên phát sóng vào khung thời gian từ 18 đến 22 giờ. Thời lượng phát sóng phim cho trẻ em dưới 16 tuổi đạt ít nhất 5% so với tổng số thời lượng phát sóng phim trên các kênh truyền hình trong nước.

   Theo Điều 4 Nghị định 145/2013/NĐ-CP quy định các ngày lễ lớn như sau:

   Các ngày lễ lớn

   Các ngày lễ lớn trong nước bao gồm:

   1. Ngày Tết Nguyên đán (01 tháng Giêng Âm lịch).

   2. Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03-02-1930).

   3. Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10-3 Âm lịch).

   4. Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975).

   5. Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07-5-1954).

   6. Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890).

   7. Ngày Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02-9-1945).

   Theo đó, vào các ngày lễ lớn của đất nước, thời lượng chiếu phim Việt Nam được phát sóng trên các kênh truyền hình được tăng. Do đó, ngày Tết Nguyên đán thì thời lượng chiếu phim Việt Nam phát sóng trên các kênh truyền hình sẽ được tăng.

   Tổ chức không bảo đảm tỷ lệ thời lượng phát sóng phim Việt Nam so với phim nước ngoài trên hệ thống truyền hình vào dịp Tết Nguyên đán bị xử phạt như thế nào?

   Căn cứ Điều 10 Nghị định 38/2021/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 1 Nghị định 128/2022/NĐ-CP quy định về mức xử phạt tổ chức không bảo đảm tỷ lệ thời lượng phát sóng phim Việt Nam so với phim nước ngoài trên hệ thống truyền hình vào dịp Tết Nguyên đán như sau:

   Vi phạm quy định về phổ biến phim

   ...

   6. Phạt tiền đối với một trong các hành vi vi phạm về phổ biến phim trên hệ thống truyền hình như sau:

   a) Từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi không bảo đảm tỷ lệ thời lượng phát sóng phim Việt Nam so với phim nước ngoài, khung giờ phát sóng phim Việt Nam, thời lượng và khung giờ phát sóng phim cho trẻ em trên các kênh truyền hình trong nước theo quy định;

   b) Từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi không thành lập Hội đồng thẩm định và phân loại phim của cơ quan báo chí.

   Theo khoản 2 Điều 5 Nghị định 38/2021/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Nghị định 128/2022/NĐ-CP quy định về mức phạt tiền như sau:

   Quy định về mức phạt tiền và thẩm quyền phạt tiền đối với cá nhân, tổ chức

   ...
   2. Mức phạt tiền quy định tại Chương II và Chương III Nghị định này là mức phạt tiền áp dụng đối với cá nhân, trừ trường hợp quy định tại các khoản 2, 5, 6 và 7 Điều 10; các khoản 4, 5, 6 và 7 Điều 10a; điểm a khoản 2, các khoản 3, 5 và 6, các điểm a, b, c và d khoản 7 Điều 14; các khoản 1, 2, 3, 4 và điểm b khoản 5 Điều 21; các khoản 1, 2, 3, 4 và điểm b khoản 5 Điều 23; khoản 1 Điều 24; các Điều 30, 38, 39 và 40 Nghị định này là mức phạt tiền áp dụng đối với tổ chức.

   Như vậy, tổ chức không bảo đảm tỷ lệ thời lượng phát sóng phim Việt Nam so với phim nước ngoài trên hệ thống truyền hình vào dịp Tết Nguyên đán bị xử phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn