Việc mở tài khoản cho Văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:04/05/2018

Việc mở tài khoản cho Văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài được quy định như thế nào?

Việc mở tài khoản cho Văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi tên là Bình Dương. Tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cụ thể, Ban biên tập cho tôi hỏi: Việc mở tài khoản cho Văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài được quy định ra sao? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn!

  • Việc mở tài khoản cho Văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài được quy định như thế nào?
   (ảnh minh họa)
  • Việc mở tài khoản cho Văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài được quy định như thế nào?

   Việc mở tài khoản cho Văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài được quy định tại Điều 31 Nghị định 28/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương do Thủ tướng Chính phủ ban hành với nội dung như sau:
   - Văn phòng đại diện được mở tài Khoản bằng ngoại tệ và tài Khoản bằng đồng Việt Nam tại Ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam và chỉ được sử dụng tài Khoản này vào hoạt động của Văn phòng đại diện.

   - Việc mở, sử dụng và đóng tài Khoản của Văn phòng đại diện thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân hàng và pháp luật về quản lý ngoại hối.

   Trên đây là nội dung trả lời về việc Mở tài khoản cho Văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Nghị định 28/2018/NĐ-CP.

   Việc thông báo hoạt động của Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài được quy định như thế nào?

   Tại Điều 30 Nghị định 28/2018/NĐ-CP có quy định về thông báo hoạt động của Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài như sau:

   1. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày được cấp, cấp lại, sửa đổi, gia hạn Giấy phép thành lập, Văn phòng đại diện phải thông báo hoạt động bằng hình thức đăng báo viết hoặc báo điện tử được phép phát hành tại Việt Nam trong 03 số liên tiếp.

   2. Nội dung thông báo gồm:

   a) Tên, địa chỉ trụ sở của Văn phòng đại diện;

   b) Tên địa chỉ trụ sở của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài;

   c) Người đứng đầu Văn phòng đại diện;

   d) Số ngày cấp, thời hạn của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, cơ quan cấp Giấy phép;

   đ) Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn