Xin cấp phép tổ chức cho khách du lịch vừa uống cà phê, vừa thưởng thức biểu diễn ca múa nhạc dân tộc

26/04/2022
Tôi muốn tổ chức chỗ dành cho khách du lịch vừa uống cà phê, vừa thưởng thức biểu diễn ca múa nhạc dân tộc nhằm quảng bá hình ảnh văn hóa và con người Hà Nam nói chung và Việt Nam nói riêng. Thời gian biểu diễn trễ nhất sẽ kết thúc lúc 8h tối, không ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Vậy tôi phải xin những loại giấp phép gì?
  • Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

   Trước hết xin cảm ơn câu hỏi của bạn!

   Về câu hỏi của bạn, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nam xin được trả lời như sau:

   Việc tổ chức biểu diễn ca múa nhạc dân tộc dành cho khách du lịch vừa uống cà phê, vừa thưởng thức chương trình nghệ thuật, tổ chức, cá nhân cần phải có đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật, cụ thể:

   Thứ nhất: Đối với chương trình nghệ thuật đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật thì chỉ cần có hồ sơ thông báo biểu diễn nghệ thuật về Sở. Khi hồ sơ đảm bảo, Sở sẽ có văn bản chấp thuận cho đơn vị, hộ kinh doanh tổ chức chương trình nghệ thuật.

   Về thủ tục:

   1. Văn bản thông báo của tổ chức, cá nhân (Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012);

   2. Bản sao có chứng thực giấy phép tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật dân tộc đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép (kèm theo bản gốc để đối chiếu);

   3. Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (kèm theo bản gốc để đối chiếu);

   Thứ hai: Đối với chương trình nghệ thuật chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật thì tổ chức, cá nhân cần làm hồ sơ đề nghị cấp giấy phép, gồm các nội dung sau:

   - 01 đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật (Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012);

   - 01 bản nội dung chương trình, tác giả, đạo diễn, người biểu diễn;

   - 01 bản kịch bản đối với tác phẩm công diễn lần đầu

   - 01 bản sao chứng thực quyết định cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (đối với chương trình có sự tham gia của tổ chức, cá nhân nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài);

   - 01 văn bản đồng ý của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, nơi dự định tổ chức biểu diễn (đối với chương trình có sự tham gia của tổ chức nước ngoài);

   - 01 bản sao chứng thực quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có chức năng hoạt động văn hóa nghệ thuật.

   Sau khi tiếp nhận đủ hồ sơ, cơ quan chức năng có thẩm quyền thành lập Hội đồng nghệ thuật thẩm định nội dung chương trình. Nếu chương trình đạt yêu cầu, cơ quan chức năng cấp Giấy phép biểu diễn nghệ thuật.

   Khi tổ chức, hộ kinh doanh có đủ các Giấy phép nêu trên, gửi hồ sơ thông báo như nội dung thứ nhất về cơ quan có thẩm quyền của tỉnh (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) để ban hành văn bản chấp thuận cho biểu diễn./.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn