Các khoản không được tính vào chi phí hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng

26/04/2022

Xin chào, Ban biên tập vui lòng tư vấn giúp tôi theo quy định của pháp luật thì các khoản nào không được tính vào chi phí hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng?

  • Căn cứ Điều 11 Thông tư 15/2019/TT-BTC quy định về các khoản không được tính vào chi phí hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng như sau:

   1. Các khoản thiệt hại đã được Nhà nước hỗ trợ hoặc cơ quan bảo hiểm, bên gây thiệt hại bồi thường.

   2. Các khoản chi phạt do vi phạm hành chính, bao gồm: Vi phạm pháp luật giao thông, vi phạm pháp luật kế toán thống kê và các khoản vi phạm hành chính khác theo quy định của pháp luật.

   3. Các khoản chi không có hóa đơn hoặc chứng từ chi không hợp lệ, hợp pháp.

   4. Các khoản chi thuộc nguồn kinh phí khác đài thọ.

   5. Các khoản chi ủng hộ địa phương, các tổ chức xã hội, các cơ quan khác.

   6. Các khoản chi vượt định mức theo quy định tại Thông tư này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 11 Thông tư 15/2019/TT-BTC Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn