Các trường hợp được lùi thời hạn trả nợ đối với khách hành chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19

26/04/2022

Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo chính sách hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước thì các trường hợp nào được lùi thời hạn trả nợ đối với khách hành chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19?

  • Các trường hợp được lùi thời hạn trả nợ đối với khách hành chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư 01/2020/TT-NHNN, cụ thể:

   Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với số dư nợ quy định tại khoản 1 Điều này được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

   - Số dư nợ còn trong hạn hoặc quá hạn đến 10 (mười) ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán, thời hạn trả nợ theo hợp đồng, thỏa thuận cho vay, cho thuê tài chính đã ký;

   - Số dư nợ đã quá hạn (trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này) trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày liền kề sau 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

   Ban biên tập phản hồi thông tin.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 4 Thông tư 01/2020/TT-NHNN Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn