Đã có Nghị định sửa đổi nội dung về hoạt động đại lý đổi ngoại tệ?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 17/05/2023

Xin hỏi: Từ ngày 01/7/2023, hoạt động đại lý đổi ngoại tệ sẽ có sự thay đổi một số nội dung gì?- Câu hỏi của anh Tiến (Thanh Hóa).

  • Đã có Nghị định sửa đổi một số nội dung về hoạt động đại lý đổi ngoại tệ?

   Ngày 12/5/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 23/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 89/2016/NĐ-CP và Nghị định 88/2019/NĐ-CP.

   Theo đó, Nghị định 23/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến hoạt động đại lý đổi ngoại tệ như sau:

   - Bổ sung điều kiện đối với tổ chức kinh tế thực hiện hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới.

   - Bổ sung nguyên tắc lập hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ.

   - Các trường hợp cấp lại, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ.

   Đã có Nghị định sửa đổi nội dung về hoạt động đại lý đổi ngoại tệ? (Hình từ Internet)

   Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ bị thu hồi trong trường hợp nào từ ngày 01/7/2023?

   Tại Điều 6e Nghị định 89/2016/NÐ-CP, được bổ sung bởi khoản 9 Điều 1 Nghị định 23/2023/NĐ-CP có quy định về những trường hợp giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ bị thu hồi như sau:

   Thu hồi Giấy chứng nhận

   1. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh biên giới thu hồi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận điều chỉnh/gia hạn trong các trường hợp sau:

   a) Tổ chức kinh tế không hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới sau 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận;

   b) Tổ chức kinh tế ngừng hoạt động hoặc không phát sinh doanh số đổi tiền của nước có chung biên giới trong 12 tháng liên tục;

   c) Tổ chức kinh tế có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh biên giới đề nghị chấm dứt hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới;

   d) Các trường hợp thu hồi theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

   2. Trình tự, thủ tục thu hồi:

   a) Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh biên giới ban hành Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận điều chỉnh/gia hạn (theo Mẫu số 05 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này);

   b) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Quyết định thu hồi có hiệu lực, tổ chức kinh tế có trách nhiệm chấm dứt hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới và nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận điều chỉnh/gia hạn (nếu có) cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh biên giới nơi cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận điều chỉnh/gia hạn.

   Như vậy, giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ bị thu hồi trong 04 trường hợp sau:

   - Tổ chức kinh tế không hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới sau 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận;

   - Tổ chức kinh tế ngừng hoạt động hoặc không phát sinh doanh số đổi tiền của nước có chung biên giới trong 12 tháng liên tục;

   - Tổ chức kinh tế có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh biên giới đề nghị chấm dứt hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới;

   - Các trường hợp thu hồi theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

   Nguyên tắc lập hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ từ 01/7/2023 là gì?

   Tại Điều 6b Nghị định 89/2016/NÐ-CP, được bổ sung bởi khoản 5 Điều 1 Nghị định 23/2023/NĐ-CP có quy định về nguyên tắc lập hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ như sau:

   Nguyên tắc lập hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn Giấy chứng nhận

   1. Đối với thành phần hồ sơ là bản sao, tổ chức kinh tế được lựa chọn nộp bản sao có chứng thực hoặc bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao kèm xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có xác nhận của tổ chức kinh tế đó về tính chính xác của bản sao so với bản chính. Trường hợp tổ chức kinh tế nộp hồ sơ là bản sao kèm xuất trình bản chính để đối chiếu, người đối chiếu hồ sơ phải ký xác nhận vào bản sao và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao so với bản chính.

   2. Các thành phần hồ sơ là đơn đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn Giấy chứng nhận, báo cáo, hợp đồng đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới với tổ chức tín dụng ủy quyền phải do người đại diện hợp pháp của tổ chức kinh tế kỷ.

   Như vậy, nguyên tắc lập hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ bao gồm:

   - Đối với thành phần hồ sơ là bản sao, tổ chức kinh tế được lựa chọn nộp bản sao có chứng thực hoặc bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao kèm xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có xác nhận của tổ chức kinh tế đó về tính chính xác của bản sao so với bản chính.

   Trường hợp tổ chức kinh tế nộp hồ sơ là bản sao kèm xuất trình bản chính để đối chiếu, người đối chiếu hồ sơ phải ký xác nhận vào bản sao và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao so với bản chính.

   - Các thành phần hồ sơ là đơn đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn Giấy chứng nhận, báo cáo, hợp đồng đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới với tổ chức tín dụng ủy quyền phải do người đại diện hợp pháp của tổ chức kinh tế kỷ.

   Lưu ý: Nghị định 23/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/7/2023.

   Trân trọng!

  - Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  - Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;

  - Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;

  - Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail nhch@lawnet.vn;


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn