Giá trị tài sản có lớn hơn giá trị nghĩa vụ được bảo đảm?

26/04/2022

Tôi có thắc mắc về vấn đề này mong được Ban tư vấn giải đáp giúp. Trong hợp đồng cấp tín dụng, giá trị tài sản có bắt buộc phải lớn hơn nghĩa vụ tài sản đảm bảo không? Xin cảm ơn.

  • Theo Khoản 1 Điều 12 Thông tư 21/2012/TT-NHNN quy định về Bảo đảm tiền vay, cụ thể:

   “Các bên thoả thuận việc áp dụng hoặc không áp dụng hình thức bảo đảm đối với khoản vay trong từng trường hợp cụ thể. Việc áp dụng hình thức bảo đảm và xử lý tài sản bảo đảm tiền vay được thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về giao dịch bảo đảm.”

   Và căn cứ theo Khoản 4 Điều 295 Bộ Luật dân sự năm 2015 quy định: “Giá trị của tài sản bảo đảm có thể lớn hơn, bằng hoặc nhỏ hơn giá trị nghĩa vụ được bảo đảm.”

   Như vậy, không nhất định giá trị tài sản đảm bảo phải lớn hơn nghĩa vụ được bảo đảm mà có thể lớn hơn, nhỏ hơn hoặc bằng với giá trị nghĩa vụ được bảo đảm.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà anh/chị thắc mắc.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn