Giám đốc cty bảo lãnh cho công nhân vay ngân hàng

26/04/2022

Xin cho hỏi một giám đốc công ty TNHH có ký hợp đồng liên kết với ngân hàng và có hợp đồng bảo lãnh để công nhân vay tiền. Nếu công nhân không có khả năng trả tiền cho Ngân hàng thì trách nhiệm của người giám đốc như thế nào? Ngân hàng có thể khởi kiện ra tòa được không? Nếu người giám đốc này không có tài sản để bồi thường  thì cách xử lý như thế nào? Nếu Cty phá sản thì xử lý ra sao? Xin trân trọng cám ơn!

  • Trong quan hệ vay tài sản này giữa công nhân với Ngân hàng và phía doanh nghiệp là quan hệ dân sự trong việc bảo lãnh để những người công nhân đó được vay tại ngân hàng. Quan trọng là việc ký hợp đồng bảo lãnh đó nhân danh Doanh nghiệp hay nhân danh cá nhân người giám đốc?

   Trường hợp nhân danh cá nhân người giám đốc đó thì người giám đốc sẽ phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh của mình khi những công nhân- những người vay tiền không có khả năng thanh toán.

   Trường hợp doanh nghiệp đứng ra bảo lãnh thì doanh nghiệp sẽ phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh khi những người vay tiền không có khả năng trả nợ cho ngân hàng.

   Dưới đây là quyền và nghĩa vụ của người bảo lãnh trong quan hệ pháp luật dân sự bạn có thể tham khảo.

   Điều 361. Bảo lãnh

   Bảo lãnh là việc người thứ ba (say đây gọi là bên bảo lãnh) cam kết với bên có quyền (sau đây gọi là bên nhận bảo lãnh) sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ (sau đây gọi là bên được bảo lãnh), nếu khi đến thời hạn mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ. Các bên cũng có thể thoả thuận về việc bên bảo lãnh chỉ phải thực hiện nghĩa vụ khi bên được bảo lãnh không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình.

   Điều 362. Hình thức bảo lãnh

   Việc bảo lãnh phải được lập thành văn bản, có thể lập thành văn bản riêng hoặc ghi trong hợp đồng chính. Trong trường hợp pháp luật có quy định thì văn bản bảo lãnh phải được công chứng hoặc chứng thực.

   Điều 363. Phạm vi bảo lãnh

   Bên bảo lãnh có thể cam kết bảo lãnh một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ cho bên được bảo lãnh.

   Nghĩa vụ bảo lãnh bao gồm cả tiền lãi trên nợ gốc, tiền phạt, tiền bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

   Điều 366. Quan hệ giữa bên bảo lãnh với bên nhận bảo lãnh

   1. Bên nhận bảo lãnh không được yêu cầu bên bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ thay cho bên được bảo lãnh khi nghĩa vụ chưa đến hạn.

   2. Bên bảo lãnh không phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh trong trường hợp bên nhận bảo lãnh có thể bù trừ nghĩa vụ với bên được bảo lãnh.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn