Hợp đồng lao động có được quy định trả lương bằng USD?

Ngày hỏi:11/03/2019

Tôi được biết theo pháp luật lao động thì: Tiền lương ghi trong hợp đồng lao động và tiền lương trả cho người lao động được quy định bằng tiền Đồng Việt Nam, trừ trường hợp trả lương, phụ cấp lương cho người không cư trú, người cư trú là người nước ngoài theo quy định của pháp luật về ngoại hối.

Trong HĐLĐ về tiền lương tôi dự kiến ghi sau:

Mức lương chính: 23.000.000 VNĐ (tương đương USD 1.000 và mức lương này sẽ được điều chỉnh theo tỷ giá Ngân Hàng Ngoại Thương tại thời điểm tính lương).

Xin ý kiến luật sư nếu ghi như trên có vi phạm luật không? Nếu vi phạm theo luật sư hướng dẫn cách giải quyết.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hợp đồng lao động có được quy định trả lương bằng USD?
   (ảnh minh họa)
  • Khoản 3 Điều 21 Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định:

   Tiền lương ghi trong hợp đồng lao động và tiền lương trả cho người lao động được quy định bằng tiền Đồng Việt Nam, trừ trường hợp trả lương, phụ cấp lương cho người không cư trú, người cư trú là người nước ngoài theo quy định của pháp luật về ngoại hối.

   Khoản 13 Điều 1 Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh ngoại hối năm 2013 quy định hạn chế sử dụng ngoại hối như sau:

   Trên lãnh thổ Việt Nam, mọi giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo, báo giá, định giá, ghi giá trong hợp đồng, thỏa thuận và các hình thức tương tự khác của người cư trú, người không cư trú không được thực hiện bằng ngoại hối, trừ các trường hợp được phép theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

   Như vậy, theo quy định trên thì việc trả lương đối với người lao động bằng ngoại tệ (bao gồm USD) là trái quy định của pháp luật. Vì vậy, để đảm bảo cho người lao động về quyền lợi của mình, trong hợp đồng có thể ghi rõ tỉ lệ quy đổi của đồng Việt Nam với ngoại tệ tương đương. Tuy nhiên, việc trả lương vẫn hoàn toàn bằng đồng Việt Nam.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn